Hem / Om oss / Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet är RF-SISU Västerbottens högsta beslutande organ. Den hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Västerbotten utser. Föreningsrepresentanter får också gärna närvara, men saknar beslutsrätt.

Årsmötet 2022

Årsmötet 2022 hålls digitalt, onsdag 27 april kl 18.00. Information om hur du kan ansluta dig till mötet skicka i kallelesen.

Förslag till valberedning – senast 15 januari
Förening samt SDF inom distriktet får ge förslag till valberedningen – skicka förslag till This is a mailto link senast 15 januari.

Motioner till årsstämman – senast 15 januari
Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp – skicka förslag till This is a mailto link senast 15 januari.

Årsmöteshandlingar 2022

Alla förslag i årsmöteshandlingarna nedan bifölls av årsmötet.

Årsberättelse RF-SISU Västerbotten 2021

Styrelsens förslag – Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan

Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse RF-SISU Västerbotten

Granskningsrapport lekmannarevisor

Valberedningens förslag

Föredragningslista och röstlängd