Hem / Egna nyheter / Västerbottens innebandy möter corona med digitala utvecklingskliv

Västerbottens innebandy möter corona med digitala utvecklingskliv

En säsong olika alla andra, med inställda serier, stängda hallar och begränsade fysiska träffar. Men Västerbottens innebandyförbund har inte låtit passivitet råda utan istället växlat upp med fler utbildningsinsatser och träffar i digital form.

Det är något som, förutom egen utveckling, har lett till att fler har kunnat delta och utbytet mellan föreningarna har stärkts. Vi låter Henrik Vilhelmsson, styrelserepresentant för Västerbottens innebandyförbund, lägga ut texten om vilka digitala satsningar de gjort under säsongen, hur de tänkt och vad de gett.

Berätta, varför har ni valt att satsa digitalt och vad har ni gjort under säsongen så här långt?

– Precis som för många andra så blev corona en anledning att påskynda digitaliseringen, vilket för oss har resulterat i en rad olika digitala mötesplatser, föreläsningar och utbildningar. För att nämna en del har vi genomfört vårt årsmöte helt digitalt, vi har bjudit in till väldigt välbesökta serieträffar för alla lag, vi har anordnat erfarenhetsutbyten mellan föreningarna kring hur vi kan träna i coronatider, vi har haft livesända samtal med länets elitspelare och vi har dessutom erbjudit en hel del utbildningar och föreläsningar på teman som exempelvis motivation, spelförståelse, psykiska hälsa, och såklart våra vanliga tränarutbildningar.

Hur många skulle du uppskatta att ni har nått i denna digitala form?

– Det är svårt att uppskatta unika personer men jag skulle säga att vi nått cirka 90 % av våra föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, vilket förmodligen är en mycket högre siffra än om vi arrangerat allt fysiskt.

Och hur har responsen från deltagarna varit? Kommer ni att fortsätta såhär framöver?

– Responsen har varit väldigt positiv både vad det gäller innehåll och den digitala formen. Sedan tror vi inte att det digitala kommer att ersätta det fysiska mötet men vi tror att det kommer att vara ett bra komplement där vi i framtiden oftare kommer att reflektera över vad vi vill genomföra fysiskt och vad som fungerar lika bra, kanske bättre, digitalt. Det digitala har ju onekligen många fördelar vad gäller tillgänglighet, flexibilitet och spridning.

Vilka digitala mötesverktyg har ni använt?

– Vi har använt en massa olika verktyg, ex. Zoom, Teams, livesänt på facebook och Easymeet. Därtill har vi använt Mentimeter och Google forms för att fånga upp deltagarnas tankar och skapa en viss interaktivitet. Vi har inför varje möte/utbildning försökt reflektera över vilket eller vilka verktyg som är de bästa för just det mötet.

Vad ni tycker har fungerat bra, och vad har eventuellt varit svårt?

– Inget har varit direkt svårt tycker vi. Vi har sett de digitala mötena både som en utveckling för oss som förbund, att vi får prova och utvärdera upplägg och arbetsform, men också för våra föreningar och deras medlemmar som vi upplever är bekväma med det digitala som mötesform. Och när vi fått så positiv respons från våra föreningar stimulerar det oss till att göra ännu mer och försöka göra det ännu bättre. 

På vilket/vilka sätt stärker digitaliseringen ert utbud och stöd till föreningarna?

– Vi märker att vi når nya målgrupper på ett betydligt bättre sätt än tidigare, till exempel barn och unga men även föräldrar. Vi har tidigare haft svårt att nå ut i hela länet med våra utbildningar, vilket vi nu lyckas med på ett helt annat sätt. Föreningarna har också fått ett helt annat utbyte av varandra då geografin inte är en begränsning i den digitala miljön. Där kan en förening från Umeå, Skellefteå och inlandet mötas och samtala om sina utmaningar och möjligheter. Det tycker vi har varit fantastiskt!

Kommer ni att fortsätta arrangera saker digitalt?

–Ja, det är en självklarhet att mycket kommer att vara digitalt även i framtiden, som ett bra komplement till det fysiska mötet.  

–Vi skulle gärna anordna fler utbildningar tillsammans med andra förbund, så om någon annan idrott ser en möjlighet att samverka – hör av er så kan vi hjälpas åt att göra idrotten ännu starkare!

VIBF:s tips till andra förbund eller föreningar som funderar på att erbjuda mer utbildning/mötesplatser digitalt:

  • Våga prova!
  • Lyssna på era föreningar och deras medlemmar om önskemål på ämne och form.
  • Ta armkrok med några andra förbund/föreningar så kan ni hjälpas åt.
  • Ta ett gemensamt ansvar kring utbildningar och mötesplatser. Låt det inte bara bli en fråga för den utbildningsansvarige i förbundet/förening.
  • Kontakta RF-SISU för hjälp och stöd kring innehåll och genomförande.