Hem / Egna nyheter / Utveckla eller starta aktiviteter för seniorer

Utveckla eller starta aktiviteter för seniorer

Nu kan din förening få stöd från oss för att starta eller utveckla aktiviteter för seniorer 65 år och äldre – något som kan ge fler medlemmar till föreningen men också bättre livskvalitet för många äldre. Delta på våra infoträffar för mer info.

Äldre som idrottar i förening upplever livet som roligare och mer rikt på vänner. Gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten ger dem. Detta enligt undersökningen Seniorbarometern. Dagens seniorer är en stor och ofta aktiv grupp, där nära 9 av 10 seniorer uppger att de tränar i någon utsträckning. Vill din förening utöka medlemsskaran, forma nya aktiviteter och samtidigt vara värdefull för ännu fler individer? Ta chansen att starta upp (eller utveckla) verksamhet för seniorer 65+. 

Hjälp att komma igång – sök ekonomiskt stöd och delta på våra infoträffar

För att komma igång erbjuder vi nu möjligheten att söka ekonomsikt stöd för att utveckla aktiviteter för äldre. Stödet söker din idrottsförening via Idrottonline under kategorin ”Idrott 65+”. Du kan också ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter för hjälp med ansökan eller idéer.

Under maj erbjuder vi särskilda informationsträffar där vi ger tips på hur föreningen kan komma igång, presenterar intressanta insikter kring idrott och äldre, och visar hur föreningen ansöker om medel. Nedan kan du anmäla dig till någon av träffarna: 

Mer om seniorer och idrott

Här kan du ta del av några fler resultat från Seniorbarometern:

  • Nära 9 av 10 seniorer tränar i någon utsträckning. 61 procent gör det minst flera gånger i veckan och hela 25 procent gör det dagligen. 13 procent tränar sällan eller aldrig.
  • Nära en tredjedel är medlemmar i en idrottsförening, fler män än kvinnor. De flesta medlemmar är motionärer men flera har även förtroendeuppdrag som exempelvis kassör.
  • 81 procent av de kvinnliga medlemmarna är motionärer, jämfört med 61 procent av männen. Men fler män än kvinnor deltar i andra former av engagemang eller uppdrag inom föreningen.
  • Seniorer som är medlemmar i en idrottsförening tränar oftare än de som inte är medlemmar och tycker det är viktigare att kunna träffa och umgås med vänner i samband med träningen.
  • Att känna samhörighet med någon och vara en del i något bidrar till meningsfullhet för de föreningsaktiva. Detta är framför allt viktigt ur en sysselsättningsaspekt för de som har avslutat sitt arbetsliv.
  • Det som skulle få seniorer att börja motionera eller motionera mer är framför allt anpassade aktiviteter (18 procent), träning tillsammans med andra i samma ålder (17 procent) och på samma nivå (17 procent).
  • Gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten gett dem, menar flera.
  • Medlemmarna upplever livet som roligare och mer rikt på vänner.