× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / Utbildningsserie för att utveckla föreningens kommunikation

Utbildningsserie för att utveckla föreningens kommunikation

Under 2022 har vi på RF-SISU Västerbotten valt att fokusera på att lära oss mer om kommunikation. Resultatet av det är en helt ny utbildningsserie som ni föreningar nu kan ta del av.

Varje år väljer RF-SISU Västerbotten ett tema att fokusera på, där syftet är att göra en kompetensförflyttning internt, men också för att kunna stötta, bilda och utveckla idrottsföreningarna i länet. Under 2022 har temat varit kommunikation och resultatet av årets tema har mynnat ut i en utbildningsserie till er föreningar. Den digitala utbildningsserien är riktad till er idrottsföreningar som vill utveckla sin förmåga att kommunicera, för att bli mer träffsäker och engagerande i sin kommunikation. Serien består av ett antal olika områden, där du kan välja att ta del av samtliga eller utvalda delar som passar just din förenings behov.

Utbildningens olika delar

Utbildningsserien består av tre delar där respektive del fokuserar på ett speciefikt område inom kommunikation. De olika delarna kan ses som fristående från varandra, eller som komplement till varandra, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i.

  • Varumärkesbyggandeså bygger din förening ett starkt varumärke
  • Kommunikationsplaneringså gör du en plan och lär känna din målgrupp
  • Kanalval och innehållså väljer du rätt kanaler och skapar passande innehåll

Ta gärna del av utbildningen tillsammans med andra – och starta en lärgrupp

Varje del i utbildningsserien är fullt digital och kan tas del av när som helst när det passar din förening. När en anmälan gjorts skickas en länk tillbaka till den som anmält sig med själva utbildningsmaterialet.  

Fördelaktigt är om ni är flera i föreningen som tar del av utbildningen tillsammans. Då har ni även goda möjligheter att konkret börja jobba med föreningens kommunikationsstrategier och planer. För den typen av grupparbete passar folkbildningsformen lärgrupp väldigt bra. Läs mer om hur du staratar en lägrupp här.

Så kommer din förening igång

  1. Anmäl er till utbildningen och gå den när det passar er. 
  2. Kontakta din förenings idrottskonsulent för att starta en lärgrupp eller få annat stöd i processen.