× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / Utbildningsguide för effektiv administration, ekonomi och kommunikation

Utbildningsguide för effektiv administration, ekonomi och kommunikation

Nu lanserar Idrottsservice en utbildningsguide för en effektiverare administration, ekonomi och kommunikation för din förening.

Idrottsservice har tagit fram en utbildningsguide som ger dig en överblick av vilka föreningssystem som finns att tillgå kopplat till administration, ekonomi och kommunikation.

 I utbildningsguiden hittar du inspiration och förslag att utgå ifrån. Den är tänkt att fungera som vägledning när föreningar ser över vilka system de ska jobba i, säger Johanna Vilhelmsson, VD på Idrottsservice.

Guiden innefattar följande områden:

  • Föreningssystem – medlemsregister, avgiftshantering och närvaroregistring
  • Bokföring
  • Rekommendation om helhetslösningar
  • E-post, webbhotell och domänleverantör
  • Samarbetsytor för planering och uppföljning samt lagring och delning av dokument
  • Digital brevlåda

Utbilda er när ni vill – men gärna tillsammans

Utbildningarna är helt digitala och du kan utbilda dig när du vill. När du anmält dig får du en länk till en digital utbildningsguide som du i din egen takt tar dig igenom. 

– Förslagsvis tillsammans med andra i din förening, exempel i styrelsen eller i en annan arbetsgrupp. Vi tror att det är bäst att gå igenom utbildningsguiden tillsammans i grupp. Då finns också möjligheten att fördjupa resonemangen och arbetet i form av lärgrupp, säger Johanna Vilhelmsson.

Använd guiden som stöd för byte av hemsida

Senast 31 december 2022 måste de som idag använder hemsidesfunktionen i IdrottOnline ha bytt leverantör/verktyg för sin hemsida. Observera att avvecklingen endast gäller IdrottOnline hemsida, övriga administrativa delar i IdrottOnline kommer finnas kvar.

– Eftersom många hemsidesleverantörer inom idrotten även erbjuder administrativa system, kan det passa bra att i samband med ett potentiellt hemsidesbyte även se över kopplingar till just administrativa och ekonomiska system. Förhoppningsvis kan guiden vara vägledande och ett stöd i processen. Guiden kan med fördel också användas tillsammans med det här samtalsunderlaget från RF-SISU Västerbotten, säger Johanna Vilhelmsson.

Så kommer din förening igång med arbetet

  1. Tillsätt gärna en specifik arbetsgrupp för att arbeta med guiden. Det kan till exempel vara styrelsen eller en utsedd arbetsgrupp. Ni tar er igenom materialet i egen takt. För att få tillgång till guiden anmäler du dig här.
  2. Vill din förening ha mer information eller stöd kring arbetssätt, val av system för olika ändamål eller vill få hjälp att komma igång med arbetet, kontakta idrottsservice.

Vill du veta mer om lärgrupp som folkbildningsform?

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära sig något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne. Här kan du läsa mer om lärgrupper och lärgruppsledare.

Om din förening vill få stöd i arbetet med att starta upp en lärgrupp eller har allmänna frågor kring ekonomi, kommunikation och administration, kontakta RF-SISU Västerbottens idrottskonsulenter.