Hem / Egna nyheter / Svenska från dag ett – en satsning för nyanlända svenskar i Jörn

Svenska från dag ett – en satsning för nyanlända svenskar i Jörn

De senaste åren har idrottsrörelsen varit en viktig integrationsmotor i Sverige. Många nya svenskar har genom idrotten funnit en lättare och snabbare väg in i det svenska samhället. Det är satsningen Svenska från dag ett exempel på.

Jörn är ett samhälle med stor flyktingmottagning och där behovet funnits av att underlätta integrationen och öka kontaktytan för de nyanlända mot resten av samhället. Svenska från dag ett är en satsning RF-SISU Västerbotten driver i Jörn, som genom folkbildning och idrott ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

I projektet som är inne på sitt femte år medverkar cirka 80 personer, däribland både vuxna och barn. Förutom utbildning och information om hur det svenska samhället fungerar används idrott för att ge deltagarna en chans att förstå hur föreningslivet i Sverige är uppbyggt, samtidigt som de aktiveras. I många aktiviteter blandas tjejer och killar, asylsökande och svenskar och mycket av arbetet handlar om att alla ska visa hänsyn mot varandra.

Språkinlärning, aktivitet och gemenskap

Musa Mohammed, projektledare på RF-SISU Västerbotten, har lett projektet där han skapat aktiviteter i samverkan med lokala föreningar som Jörns IF och SK Järven, men också med lokala studieförbund som Vuxenskolan och Medborgarskolan. Exempelvis kunde studieförbund hålla lektioner med kvinnor och under tiden fick barnen aktivera sig med idrott. Deltagarna kom från olika länder med olika språk, och det gemensamma språket i alla aktiviteter var svenska. Vid andra tillfällen kunde skridskoåkning, skidåkning eller fotboll stå i centrum för alla deltagare som därmed fick en chans att både röra på sig förutom möjlighet att bättra på språkkunskaperna.

– En så enkel sak som en filmkväll var ett bra sätt att både få in språkinlärning och tankar om demokrati. Deltagarna delades in i olika grupper där de fick komma med förslag och rösta om vilken film som skulle ses, och fick sen också diskutera innehållet tillsammans på svenska, säger Annelie Nilsson, verksamhetsansvarig på RF-SISU Västerbotten.

Under filmkvällarna tog också deltagarna med dokument de fått från svenska myndigheter och fick hjälp med att tolka innebörden. Andra exempel är att matlagning har fått vara en katalysator för både svenska och matematik, då deltagarna har samlats för att laga mat från olika länder och regioner och har fått översätta alla recept till svenska, förklara recepten för varandra och även omvandla mängder till våra måttenheter. Även hur en förening är uppbygd och fungerar har diskuterats, men också mycket konkreta saker som exempelvis var man kan köpa busskort.

Mer delaktiga i samhället

Utfallet av projektet har varit mycket bra där olika aktörer i kommunen ökat sin samverkan i mottagningen av nyanlända, föreningarna har fått fler medlemmar och har även skapat nya träningsgrupper för att att ta om hand dem.

– Man kan säga att deltagarna har skapat ett bra nätverk av kontakter i samhället och har därigenom lättare att knyta nya kontakter och bli mer delaktiga, avslutar Annelie Nilsson, verksamhetsansvarig på RF-SISU Västerbotten.