Hem / Egna nyheter / Stötta barn på flykt – sök projektstöd

Stötta barn på flykt – sök projektstöd

Flyktingströmmen till Sverige ökar och idrottsrörelsen kan bidra med värdefulla fritidsaktiviteter för barnen som kommer hit. Läs om hur din förening kan få stöd för att arrangera aktiviteter för barn på flykt.

Idrotten är viktig för att erbjuda en rolig sysselsättning, en aktiv fritid och gemenskap för människor som tvingats lämna sina hem. Nu finns möjligheten att inom ramen för vårt projektstöd söka medel för att arrangera aktiviteter för barn på flykt. Aktiviteterna kan antingen vara nya eller inkluderade i ordinarie verksamhet.

Exempel på satsningar att söka stöd för:

  • att bekosta låneutrustning, transporter, lokalhyror, ledararvoden eller annat som är förenat med verksamheten.

Så söker du:
Din förening söker stödet genom att kontakta någon av våra idrottskonsulenter.

Material för att möta barn som upplevt något svårt

Utöver projektstödet samverkar vi med Rädda Barnen kring utbildningsstöd som föreningar/ledargrupper kan använda för att bemöta barn som upplevt en svår händelse. Här under tipsar vi om två bra material att utgå ifrån:

När något har hänt – Handbok för att stötta barn som upplevt svåra händelser

I den här handboken får du veta hur barn som varit med om svåra händelser kan må och varför barn reagerar olika på svåra påfrestningar. Du får också några råd för hur du som vuxen kan bemöta och stötta barnen, för det spelar roll hur vi vuxna är mot barnen. Genom att finnas där och stötta kan du göra skillnad på riktigt.

Lugna, lyssna, stärk – Psykologisk första hjälp för barn i akut kris

Här beskrivs hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället och under samhällskriser. Det rör sig om svåra händelser som ett terrorattentat, en skogsbrand, en olycka eller en skjutning där många skadats eller drabbats på annat sätt.