Hem / Egna nyheter / Stort behov av upprustning och anpassning av anläggningar i Västerbotten

Stort behov av upprustning och anpassning av anläggningar i Västerbotten

Närmare hälften av idrottsföreningarna i Västerbotten upplever ett stort renoveringsbehov av platsen. Det visar Riksidrottsförbundets enkät till idrottsföreningarna i landet som handlar om idrottsplats, yta och anläggning.

– Siffrorna leder tankarna till vilken oöverskådlig kostnad det uppstått för att komma till rätta med bristerna och göra en uppdatering av lokalerna för idrotten. Detta är något som successivt uppstått när behoven inte åtgärdats. Varje yta för idrott och varje enskild lokal i varje enskild kommun är viktig för den verksamhet som föreningarna bedriver, säger Åsa Ögren, ordförande, RF-SISU Västerbotten.

I en enkät till idrottsföreningarna i landet har Riksidrottsförbundet ställt frågor om idrottsplats, yta och anläggning. 157 av de 5 500 idrottsföreningar som besvarade Riksidrottsförbundets enkät finns i länet. De representerar 46 olika idrotter ifrån 13 kommuner i Västerbotten. 

Enkäten visar att:

  • 5 av 10 upplever att det finns ett stort renoveringsbehov på platsen
  • 3 av 10 föreningar har behov av mer tider
  • 3 av 10 föreningar har stort behov av mer plats/yta att idrotta på
  • 2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte upplevs tillgänglig för funktionsnedsatta

Om föreningarna själva fick önska skulle kommer renovering av anläggningen högst upp på önskelistan med 43%, tätt följt av bättre anpassad anläggning till föreningens behov med 38% och tillgång till fler aktivitetsytor på tredje plats med 34%.

– Själva grundtanken med föreningsdriven verksamhet är att alla är välkomna att vara med. Skulle brister på yta för idrott vara skäl för att stänga någon ute från att delta så strider det mot grundtanken. Vi vill ju även att nya idrotter, fler lag och nya aktiviteter ska kunna startas och utvecklas i tid med vad som väcker intresse och lust att delta. Till detta behövs plats för idrott, säger Åsa Ögren, ordförande i RF-SISU Västerbotten.

Åsa Ögren menar att det finns en obalans mellan de kommuner och bostadsområden som har en kraftfull expansion och de som har en nedåtgående trend. I RF-SISU Västerbottens uppdrag finns idrotten och föreningarna i hela länet. 

– Vi har årliga kommundialoger. Dessa är oerhört viktiga för att vi ska nå en ömsesidig bild av nuläget och gemensamt dra upp riktlinjer och mål för de kommande åren, säger Åsa Ögren.