Hem / Egna nyheter / Stor oro efter åren med corona – men målet är en ännu starkare idrott i Västerbotten

Stor oro efter åren med corona – men målet är en ännu starkare idrott i Västerbotten

Efter två år med corona svarar mer än varannan idrottsförening i landet att de är oroliga för framtiden, både för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under två år men också för ekonomin.

– Vi är många som nu behöver hjälpas åt att återstarta idrotten, säger Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

I Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona har närmare 2500 idrottsföreningar svarat på enkätfrågor, och specialidrottsförbund och ytterligare idrottsföreningar har intervjuats om effekterna av pandemin. Tillsammans med preliminär statistik från det statliga LOK-stödet (aktivitetsstöd) finns det goda skäl till oro för en försvagad idrottsrörelse – och på vilka sätt det påverkar samhället på längre sikt.

Risk för växande samhällsproblem

Nationellt sett har idrotten minskat med dryga 7.700.000 deltagartillfällen under 2021 jämfört med tiden före corona (2019), en minskning på 13 procent. Det största tappet syns bland tonåringar och rör framför allt inomhusidrotter, kampidrotter och parasport. Precis samma trend gäller för idrotten i Västerbotten, där minskningen av deltagartillfällen var 18 procent.

– I en kontext där stillasittande i samhället var alldeles för stort redan före pandemin är idrottens tapp under pandemin mycket oroande. Det riskerar att spä på både hälsoklyftor och segregation ännu mer. Eftersom restriktionerna slagit så ojämnt finns dessutom en risk att den idrottsliga mångfalden får sig ytterligare en knäck. En bred och stark idrottsrörelse behövs för att fler ska må bättre i ett tryggt samhälle, och det är viktigt att vi inte tar idrotten för givet. Idrottens alla aktörer, och finansiärer, behöver kraftsamla för att hjälpa idrotten att återstarta, säger Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

Långsiktig återstart med fokus på att bygga idrotten ännu starkare

Från att under pandemin ha fokuserat på att stoppa de värsta blödningarna, både vad gäller ekonomi och verksamhetstapp, riktas nu fokus mot en återstart, så att idrotten kan vara en välkomnade plats för alla som vill vara en del av den.

– Det är viktigt att vi inte ser idrottens återstart ur ett för kort perspektiv. Vi behöver ha tålamod. Det kommer att ta tid att återrekrytera, nyrekrytera och bygga upp idrotten igen. Förhoppningsvis kan vi göra det med goda lärdomar från pandemin. Det är tydligt att de bäst fungerande föreningarna med ett starkt ideellt engagemang klarade utmaningarna bättre än andra. Vi behöver starka livskraftiga föreningar. Andra lärdomar kan handla om nya sätt att utöva idrott på, ökad digitalisering som kan underlätta vissa former av engagemang och hantering av ekonomi där vi lärt oss att det kan vara en risk för föreningar att bygga hela sin ekonomi på någon enstaka intäktskälla.  

– Vår förhoppning är att idrotten i Västerbotten inte ”bara” ska komma tillbaka med full kraft, utan komma tillbaka ännu starkare än vad den var 2019. Den målsättningen hoppas vi att vi delar med idrottens finansiärer, som region, kommuner och näringslivet, så att vi kan använda det momentum som just nu finns för att bygga grunden ännu starkare. 

Kombinerat stöd till idrotten från flera håll

För att lyckas med en återstart och uppbyggnad av länets idrottsrörelse är en rad av stödformer till idrotten nödvändiga.

– Där står naturligtvis vi på RF-SISU för en del, i form av exempelvis fördelning av statens återsstartsstöd och som stöd för föreningsutveckling, vilket är kärnan i vårt uppdrag. Vi ser också, till vår stora glädje, hur fler aktörer kring idrotten nu kraftsamlar, vilket är helt nödvändigt för att lyckas med målet om stark idrottsrörelse. Bland annat har Region Västerbotten valt att satsa en miljon extra på återstarten av länets barn- och ungdomsidrott. Det kommer vi att omsätta i en stor rekryteringssatsning tillsammans med länets skolor. Därtill gör vi ett riktat arbete med parasporten under två år samt en satsning på att starta om några av de evenemang som ställts in under pandemin. Här finns goda möjligheter för kommuner, destinationer och inte minst näringsliv med ett starkt hjärta för idrotten att bidra, växla upp och förlänga de insatserna. Vi är bara ett samtal bort, för den aktör som vill samverka kring att återstarta idrotten i länet.