Hem / Egna nyheter / Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Regeringen har förbjudit alla allmänna sammankomster som samlar fler än 50 personer. Förbudet gäller tills vidare och innebär att all tävlingsverksamhet ställs in. Träningsverksamhet kan fortsätta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I en tid av snabba förändringar och nya rekommendationer är det viktigt att hålla koll på det senaste. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information som löpande hålls uppdaterad. Här kan du även ta del av några vanliga frågor om coronaviruset och idrottsrörelsen. Har du frågor kan du använda Riksidrottsförbundets särskilda kanal This is a mailto link

Bör föreningen ställa in sina aktiviteter?

Enligt Folkhälsomyndighetens råd som offentliggjordes 1 april ska matcher, tävlingar och cuper ställas in eller skjutas upp för att minska smittspridning av coronaviruset. Träningsmatcher kan spelas om de inte samlar fler än 50 personer och deltagare och eventuella åskådare håller avstånd till varandra. 

Idrottsföreningar kan fortsätta bedriva träningsverksamhet. Träningsverksamhet som enbart riktar sig till föreningens medlemmar omfattas inte av regeringens förbud mot sammankomster som samlar fler än 50 personer. För träningnsverksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens senaste rekommendationer för idrotten. I dessa understryker Folkhälsomyndigheten vikten av att undvika närkontakt i aktiviteter, att träna utomhus när det är möjligt, undvika trängsel och undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Beslutet om/hur föreningens aktiviteter ska genomföras äger varje varje enskild förening själv, med hänsyn till ovanstående information och eventuella riktlinjer från gällande specialidrottsförbund. 

Vid frågor om lämpligaste sättet att hantera aktiviteter och arrangemang av olika slag kontaktar föreningen i första hand sitt specialidrottsförbund. 

Hur påverkas föreningens ekonomi? 

För att lindra de ekonomiska följderna av coronaviruset är det viktigt att snabbt få överblick över föreningens ekonomi. Här ger vi svar på frågor om hur din förening kan agera gällande löner, skatter och vilka ekonomiska stöd som finns, exempevis statligt LOK-stöd. Läs mer om ekonomifrågorna här. 

Hur ska föreningen göra med årsmötet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att föreningens årsmöte flyttas fram till en senare tidpunkt alterantivt genomförs digitalt. Föreningens medlemmar måste då tydligt informeras om situationen och beslutet. I de fall årsmötet flyttas fram får den nu valda styrelsen fortsatt uppdrag att förvalta föreningens verksamhet fram till den nya tidpunkten för årsmötet. Läs mer om hantering av årsmöte här. Här finns tips på digitala verktyg som kan användas för mindre och större möten. 

Hur smittar coronaviruset?

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, vilket kallas direkt kontaktsmitta. Det är fortfarande oklart om indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.  

Vad kan vi alla göra för att undvika smittspridning?

Föreningen kan bidra till att minska risken för smittspridning genom att informera om Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta:

 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit med minst 60 % alkohol kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt, med tvål och vatten är alltid att föredra nör det är möjligt.
 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra människor.

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.