Hem / Egna nyheter / FAQ - Hur påverkas idrotten av de nya råden?

Vanliga frågor kring tolkning av råden


Från 14 december gäller nationella allmänna råd. De ersätter de lokala allmänna råden och gäller i hela landet. För idrotten innebär det att träning tillåts för alla åldrar, under smittsäkra former. 

Nedan listar vi vanliga frågor och svar om hur idrotten bör tolka råden. Svaren kommer från Region Västerbottens smittskyddsläkare, Stephan Stenmark. Här kan du också se inspelningen från idrottens informationsträff 10 december där Stephan informerar och svarar på idrottens frågor.

Hur tvingande är ett råd?

De är skarpare än hur begreppet allmänna råd låter. De ska följas.

Visa svar

Vad är rekommenderat fysiskt avstånd för att undvika smitta?

Två meter är det avstånd som rekommenderas. 

Visa svar

Hur sprids smitta via föremål och via vatten/luft?

Covid 19 är huvudsakligen en droppsmitta – att hålla två meters avstånd fungerar. Bedömningen är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls. Genomför daglig städning av ytor och tagställen med vanligt rengöringsmedel. Det är bra med vädring och bästa möjliga ventilation. 

Visa svar

Varför är det OK med träning men inte tävling?

Matcher och tävlingar innebär ofta fler transporter, att vuxna engageras, att man träffar nya människor och det kan vara särskilt svårt för aktiva att avstå från att delta trots att man har symtom. Därför är tävlingsverksamheten begränsad.

Visa svar

Utomhus eller inomhus just nu?

Förlägg så mycket träning som möjligt utomhus. Varje gång utomhusträning väljs framför inomhus är det mycket bättre. Inomhusträning ska endast ske när det inte är möjligt att vara ute och då är det viktigt att säkerställa att avstånd kan hållas. Gemensamma omklädningsrum ska inte användas för ombyte och dusch, men kan användas som kapprum förutsatt att trängsel kan undvikas.

Visa svar

När gäller 8-personersregeln?

8-personerregeln gäller alla evenemang som enligt ordningslagen klassas som allmän tillställning eller offentlig sammankomst. Regeln bör utöver det generellt vara normerande i samhället, dvs att vi inte träffar fler än 8 personer samtidigt. Undantagen är träningsgrupper med barn födda 2005 och senare, samt för träningsgrupper för yrkesmässig idrott, men även för dessa grupper rekommenderas mindre grupper och att vara utomhus när det är möjligt.

Visa svar

Vilka är råden för yrkesmässig idrott just nu?

De får utöva sina sporter och följer ett särskilt protokoll för sin sport, framtaget av respektive specialdistriktsförbund.

Visa svar

Vad gäller kring omklädningsrum just nu?

Undvik att använda omklädningsrum. Omklädningsrum ska inte användas för ombyte och dusch, men kan användas som kapprum förutsatt att trängsel kan undvikas.

Visa svar

Vad innebär det att "undvika att dela utrustning"?

Det innebär att undvika att hålla i saker som andra hållit i.

Visa svar

Smittoläget ser olika ut på olika ställen i regionen. Bör idrotten förhålla sig till det?

Nej, vi håller samma höga smittberedskap och följer samma råd i hela regionen.

Visa svar

Ska en idrottsförening anpassa sig efter att enstaka skolor eller klasser övergår till distansundervisning?

Nej, idrottsrörelsen följer de råd som finns till idrotten.

Visa svar

Vilket ansvar har en förening eller ett förbund i att minska smittspridning?

Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Idrottsföreningar bör:

•  Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt

•  Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

•  När det är möjligt hålla träningar utomhus

•  Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

•  Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar

   •  Undantag för sådan idrott som är yrkesmässig

   •  Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare

Obs! Det är upp till respektive specialidrottsförbund att besluta om hur idrottens tävlingsverksamhet arrangeras.

Visa svar

När jag på föreningsstolen blir osäker kring vad som är lämpligt, hur ska jag tänka?

Det är viktigt i alla aktiviteter att tänka på hela kedjan. Resa till och från, samling före och efter, eventuellt fika och omklädning – allt ska stödja att man träffar färre människor och kan hålla avstånd och god handhygien.

Visa svar

Hur ska föreningar som hanterar riskgrupper tänka?

Riskgrupper kan finnas i alla åldrar, men det är en tydligt ökad risk för de som är äldre än 70 år. Föreningen bör särskilt överväga om aktiviteten kan genomföras. Varje individ har också ett egenansvar när det gäller beslut att delta utifrån sina förutsättningar. Det är särskilt viktigt med avstånd och att hela kedjan fungerar. Det finns många exempel på att aktiviteten är väl planerad, men att man samåker i bil och sitter tillsammans vid fikat efteråt.

Visa svar

Hur tycker du att föreningar som tränar i samma lokaler bör tänka och samverka?

Samverka så att alla är överens om samma rutiner. Se till så att grupperna inte möts under aktivitet, vare sig före eller efter. Inga samtransporter till och från träningen.

Visa svar

Hur bör idrottsrörelsen hantera möten och utbildningar, som inte är idrottsaktivitet?

Håll alla möten digitalt.

Visa svar

Vad händer när smitta uppstår i föreningen/nära föreningen?

Alla som testar positivt kontaktas av smittspårare och uppmanas kontakta sin ledare om man tränar aktivt i något lag/grupp. Säkerställ att ledare tränare rapporterar uppåt i föreningen och prata gärna med era aktiva att de ska ta kontakt när de får symtom, blir positiva eller är nära kontakter till någon som är sjuk i covid-19.  

Visa svar

Vad gör man vid flera fall i föreningen?

Överväg att stänga verksamheten i en vecka.

Visa svar

Vad gäller i lokaler där smitta uppstått?

Genomför vanlig städning där man våttorkar ytor och tagställen (alla ställen där man ofta tar med händerna tex kranar och handtag) med vanligt rengöringsmedel. Vädra lokalerna.

Visa svar

Vad är viktigt i informationen till föreningarna?

Ta gärna del av informationen från informationsträffen med idrotten i Västerbotten 10 december. Du hittar en film av träffen här. Använd era interna kanaler för att nå ut i hela organisationen.

 

Visa svar

Hur bemöter vi tränare som inte vill utföra träning för barn och ungdomar i rådande läge?

Ge saklig information, men respektera deras oro om de inte vill vara aktiva under gällande restriktioner.

Visa svar

Hur ska man se på aktiviteter med närkontakt för små barn (4-6 år) som till exempel lekar, dans och gymnastik?

Det bästa är om aktiviteter för dessa barn kan ske i de grupper som de redan har i förskolan. Aktiviteter utomhus är bäst och grupper på 5-8 barn är lämpligt.

Visa svar

Hur stor risk är det att smitta överförs via svett?

Det viktiga är att vi alla tvättar händerna ofta och undviker att ta med våra händer uppe i ansiktet. Kontaktsmitta via någon annans svett som hamnat på något föremål är nog mycket sällsynt. Om man är så nära att svett stänker från en annan person så står man för nära varandra och då är det inte svetten som är problemet.

Visa svar

Kan vi ha styrelsemöten utomhus enligt de allmänna råd som kommit?

Ja, om det blir tråkigt att bara ha videomöten så fungerar möten utomhus med rekommenderad distans. De blir säkert korta och effektiva.

Visa svar