Hem / Egna nyheter / Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Corona och idrotten – Vad gäller just nu?

Från 29 september finns inga begränsningar kvar vad gäller antal åskådare eller utövare inom idrotten. Samtidigt försvinner de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta, vilka ersätts av allmänna råd för ovaccinerade.

Pandemilagen

29 september 2021 tas maxantal för deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort. Därmed kommer inga begränsningar finnas kvar vad gäller antal åskådare eller utövare inom idrotten. Kvar finns dock ett fåtal särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för idrotts- och badanläggningar, i form av att:

 • begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla ett säkert avstånd från varandra
 • disponera in- och utpassager på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har inte närmare angivit vad som är ett lämpligt antal deltagare per yta eller ett minsta avstånd mellan deltagare.

Läs mer om pandemilagen här.

Föreskrifter och allmänna råd

29 september 2021 tas Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort. Istället har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd till ovaccinerade vuxna. Mer om föreskrifter och allmänna råd här.

Råd om smitta uppstår i föreningen

RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Uppmana alla i laget/gruppen att testa sig, även om personen inte har symtom.
 • Uppmana övriga i laget/gruppen att, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Varje person i laget/gruppen bör undvika nära kontakt med andra människor i sju dagar och i väntan på provsvar agera som om man har covid-19.
 • Personer som är vaccinerade med två doser vaccin och det har gått minst två veckor sedan sista dosen och som inte har några symtom kan dock träffa andra tidigare än efter sju dagar.
 • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
 • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om du har frågor kring vad som gäller för din specifika idrott, kontakta ditt specialidrottsförbund.

Vem bestämmer vad?

Regeringen är det organ som ytterst fattar beslut om vilka åtgärder och restriktioner som krävs för att begränsa smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten är experter på området och formulerar på uppdrag av regeringen rekommendationer och råd för olika samhällssektorer. Enskilda regioner har även under pandemin haft möjlighet att i samråd med Folkhälsomyndigheten införa lokala restriktioner för hela eller delar av regionen.

Idrottsrörelsen är inte experter på smittspridning men har, precis som alla andra i samhället, ansvar för att minska smittspridningen. Varje enskild förening ansvar för att fatta nödvändiga beslut för sin verksamhet, utifrån gällande råd och rekommendationer och utifrån de riktlinjer som respektive specialidrottsförbund beslutat om. Då idrottsrörelsen i Sverige består av 72 medlemsförbund med över 200 idrotter som har helt olika förutsättningar, är det svårt att ge detaljerade råd och rekommendationer som gäller för alla. Därför behöver varje förbund och förening, som känner sin verksamhet bäst, formulera passande åtgärder.

Håll dig uppdaterad

I en tid av snabba förändringar och nya rekommendationer är det viktigt att hålla koll på det senaste. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information som löpande hålls uppdaterad. Här kan du även ta del av de vanligaste frågorna om coronaviruset och idrottsrörelsen. Har du frågor kan du använda Riksidrottsförbundets särskilda kanal This is a mailto link eller vända dig till ditt specialidrottsförbund.

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

1177.se hittar du mer information om hur viruset smittar, vad du bör göra vid symptom och vad som gäller kring provtagning. Här ser du även vad som specifikt gäller för Västerbotten.