Hem / Egna nyheter / Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Från 14 juni får idrotten på alla nivåer tävla igen. Fortfarande gäller förbudet mot att samla fler än 50 personer till allmänna sammankomster. Även rekommendationerna om att vara utomhus samt begränsa antalet åskådare och undvika trängsel kvarstår.

I en tid av snabba förändringar och nya rekommendationer är det viktigt att hålla koll på det senaste. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information som löpande hålls uppdaterad. Här kan du även ta del av några vanliga frågor om coronaviruset och idrottsrörelsen. Har du själv frågor kan du använda Riksidrottsförbundets särskilda kanal This is a mailto link

Tävling och träning tillåts på alla nivåer från 14 juni

14 juni infördes lättnader av Folkhälsomyndighetens råd som gäller för idrotten. Tre av de tidigare fem allmänna råden lyftes bort, vilket öppnade för tävling och matcher oavsett nivå.

Det som idrottsrörelsen fortsatt ska följa från 14 juni är:

 • Förbudet mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer.
 • Rekommendationerna om att:
  • om möjligt vara utomhus.
  • begränsa antal åskådare och undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid olika idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar. 

För att undvika smittspridning vid tävling, träning och arrangemang  

Folkhälsomyndighetens specifika råd till idrottsrörelsen vid arrangemang av träning, tävlingar och matcher lyder:

 • Genomför en riskbedömning
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Den som insjuknar under en idrottsaktivitet ska gå hem direkt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Informera om allmänna hygienråd (exempelvis via affischer). Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer på olika språk.

Hur ska föreningen göra med årsmötet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att föreningens årsmöte flyttas fram till en senare tidpunkt alterantivt genomförs digitalt. Föreningens medlemmar måste då tydligt informeras om situationen och beslutet. I de fall årsmötet flyttas fram får den nu valda styrelsen fortsatt uppdrag att förvalta föreningens verksamhet fram till den nya tidpunkten för årsmötet. Läs mer om hantering av årsmöte här. Här finns tips på digitala verktyg som kan användas för mindre och större möten. 

Hur smittar coronaviruset?

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, vilket kallas direkt kontaktsmitta. Det är fortfarande oklart i vilken grad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, påverkar spridning av covid-19.  

Grundläggande för att undvika smittspridning

Föreningen kan bidra till att minska risken för smittspridning genom att informera om de grundläggande råden för att undvika smitta. I högerspalten finns stöd för att sprida information till barn och till personer som talar andra språk. De grundläggande råden innebär:

 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit med minst 60 % alkohol kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt, med tvål och vatten är alltid att föredra nör det är möjligt.
 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra människor.

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.