Hem / Egna nyheter / Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Corona och idrotten – Vad gäller just nu?

Lokala allmänna råd gäller i Västerbotten från 10 november. För idrotten innebär det att avstå från träningar, matcher och tävlingar, med undantag för träning för barn och unga födda 2005 eller senare och för dem som utövar idrott som sitt yrke.

Skärpta lokala råd i Västerbotten

Spridningen av covid-19 ökar i hela länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Därför inför Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd som gäller alla som bor eller vistas i Västerbottens län. Det gäller både för invånare, verksamheter och arbetsgivare. De skärpta råden gäller till och med den 13 december, men de kan komma att gälla under en längre tid beroende på hur smittspridningen utvecklas.

För idrotten innebär det att avstå från idrottsträningar, matcher och tävlingar, med undantag för träning för barn och unga födda 2005 eller senare och för dem som utövar idrott som sitt yrke/främsta sysselsättning. Så här definieras aktiva som utövar sin idrott som yrke/främsta sysslesättning.

Det här gäller dig som bor eller vistas i Västerbotten: 

Undvik att umgås med andra  

Om möjligt träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Rådet innebär bland annat att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina fysiska kontakter även där. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök omfattas inte av råden.

Res inte 

Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt.

Besök inte allmänna platser 

Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas. Det gäller till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan fortfarande handla i matbutiker och på apotek när du behöver det, men tänk på att hålla avstånd.  

Gå inte på evenemang och aktiviteter  

Delta inte på möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher, tävlingar eller andra aktiviteter. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum.  Rådet gäller inte för dem som utövar idrott som sitt yrke/främsta sysselsättning eller för träningsverksamhet barn och ungdomar födda 2005 eller senare. 

Fortsätt följa de allmänna råden: 

För att bromsa smittan är det viktigt att du också fortsätter att följa de allmänna råden. 
Du ska:  

 • Tvätta händerna. Ofta. 
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.  
 • Stanna hemma när du är sjuk.  
 • Testa dig om du har symtom. 

Råd för verksamheter och arbetsplatser

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:  

Verksamheter ska underlätta för alla att följa råden. Till exempel ska de begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.    

Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att följa råden. Exempelvis ska de uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. 

Alla idrottstföreningar och förbund är en verksamhet, med ansvar att fatta beslut i linje med råden. Vissa av verksamheterna är dessutom arbetsgivare. 

Publiktak på 8 personer

Från 24 november är det förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. I och med de skärpta lokala råden gäller inte det undantag, där vissa evenemang haft möjlighet att höja gränsen till 300 deltagare. I Västerbotten gäller 8-personers begränsningen, endast med undantag för begravningar. 

Vad är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst?

Idrottsträning för föreningens medlemmar är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och omfattas därför inte av regeringens beslut. Träningar kan däremot helt eller delvis begränsas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nationella eller lokala.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala.

Att tänka på när aktiviteter genomförs

I de fall aktiviteter genomförs gäller folkhälsomyndighetens specifika råd till idrotten:

 • Genomför en riskbedömning
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Den som insjuknar under en idrottsaktivitet ska gå hem direkt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Informera om allmänna hygienråd (exempelvis via affischer). Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer på olika språk.

Råd om smitta uppstår i föreningen

Om smitta skulle uppstå i föreningen bör följande åtgärder vidtas:

 • Informera de inom föreningen och övriga personer som smittad person varit i kontakt med​.

 • De som varit i kontakt med den smittade ska, även om de inte har några symptom, tänka på att de kan vara smittade och vara extra uppmärksamma på om de får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

 • Vid symtom ska personen isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.

 • Om prov tagits ska den som väntar på provsvaret bete sig som om den har covid-19 tills provsvaret visar annat.

 • Säkerställ att en extra noggrann städning genomförs av de ytor, toaletter, redskap med mera som smittad person använt och vistats i.

Vem bestämmer vad?

Regeringen är det organ som ytterst fattar beslut om vilka åtgärder och restriktioner som krävs för att begränsa smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten är experter på området och formulerar på uppdrag av regeringen rekommendationer och råd för olika samhällssektorer. Enskilda regioner har även möjlighet att i samråd med Folkhälsomyndigheten införa lokala restriktioner för hela eller delar av regionen, någonting som infördes i Västerbotten från och med 10 november (se även ovan).

Idrottsrörelsen är inte experter på smittspridning men har, precis som alla andra i samhället, ansvar för att minska smittspridningen. Varje enskild förening ansvar för att fatta nödvändiga beslut för sin verksamhet, utifrån gällande råd och rekommendationer och utifrån de riktlinjer som respektive specialidrottsförbund beslutat om. Då idrottsrörelsen i Sverige består av 72 medlemsförbund med över 200 idrotter som har helt olika förutsättningar, är det svårt att ge detaljerade råd och rekommendationer som gäller för alla. Därför behöver varje förbund och förening, som känner sin verksamhet bäst, göra sin egen riskbedömning och utifrån det formulera passande åtgärder.

Håll dig uppdaterad

I en tid av snabba förändringar och nya rekommendationer är det viktigt att hålla koll på det senaste. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information som löpande hålls uppdaterad. Här kan du även ta del av de vanligaste frågorna om coronaviruset och idrottsrörelsen. Har du frågor kan du använda Riksidrottsförbundets särskilda kanal This is a mailto link eller vända dig till ditt specialidrottsförbund.

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

1177.se hittar du mer information om hur viruset smittar, vad du bör göra vid symptom och vad som gäller kring provtagning. Här ser du även vad som specifikt gäller för Västerbotten.