Hem / Egna nyheter / Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Corona och idrotten – Vad gäller just nu?

Från 1 juli gäller en ny begränsningsförordning som tillåter mer publik på arenaidrott och fler deltagare vid motionslopp och liknande tävlingar. Därtill är Folkhälsomyndighetens specifika råd till idrotten borttagna.

Pandemilagen

Från 1 juli gäller en ny begränsningsförordning som tillåter fler deltagare vid motionslopp och liknande tävlingar samt mer publik på arenaidrott. Ändringarna innebär bland annat att:

 • för inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.
 • för utomhusarrangemang får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.
 • om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
 • för motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Läs mer om vad pandemilagen innbär för idrotten.

Läs mer om vad som inom idrotten är en offentlig tillställning.

Allmänna råd – allas ansvar att förhindra smitta

De allmänna råden riktade specifikt till idrottsföreningar är borttagna sedan den 1 juli. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher. Däremot gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta. Det innebär att var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, där det mest grundläggande handlar om att stanna hemma vid symtom på covid-19, tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och att hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Därtill har alla verksamheter i Sverige ansvar att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 • markerar avstånd på golvet
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • erbjuder digitala alternativ
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 • bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
 • anpassar öppettiderna.

Läs mer om alla ansvar att förhindra smitta. 

Råd om smitta uppstår i föreningen

Om smitta skulle uppstå i föreningen bör följande åtgärder vidtas:

 • Informera de inom föreningen och övriga personer som smittad person varit i kontakt med​.

 • De som varit i kontakt med den smittade ska, även om de inte har några symptom, tänka på att de kan vara smittade och vara extra uppmärksamma på om de får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

 • Vid symtom ska personen isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i just ditt fall

 • Om prov tagits ska den som väntar på provsvaret bete sig som om den har covid-19 tills provsvaret visar annat.

 • Säkerställ att en extra noggrann städning genomförs av de ytor, toaletter, redskap med mera som smittad person använt och vistats i.

Vem bestämmer vad?

Regeringen är det organ som ytterst fattar beslut om vilka åtgärder och restriktioner som krävs för att begränsa smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten är experter på området och formulerar på uppdrag av regeringen rekommendationer och råd för olika samhällssektorer. Enskilda regioner har även möjlighet att i samråd med Folkhälsomyndigheten införa lokala restriktioner för hela eller delar av regionen.

Idrottsrörelsen är inte experter på smittspridning men har, precis som alla andra i samhället, ansvar för att minska smittspridningen. Varje enskild förening ansvar för att fatta nödvändiga beslut för sin verksamhet, utifrån gällande råd och rekommendationer och utifrån de riktlinjer som respektive specialidrottsförbund beslutat om. Då idrottsrörelsen i Sverige består av 72 medlemsförbund med över 200 idrotter som har helt olika förutsättningar, är det svårt att ge detaljerade råd och rekommendationer som gäller för alla. Därför behöver varje förbund och förening, som känner sin verksamhet bäst, göra sin egen riskbedömning och utifrån det formulera passande åtgärder.

Håll dig uppdaterad

I en tid av snabba förändringar och nya rekommendationer är det viktigt att hålla koll på det senaste. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information som löpande hålls uppdaterad. Här kan du även ta del av de vanligaste frågorna om coronaviruset och idrottsrörelsen. Har du frågor kan du använda Riksidrottsförbundets särskilda kanal This is a mailto link eller vända dig till ditt specialidrottsförbund.

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

1177.se hittar du mer information om hur viruset smittar, vad du bör göra vid symptom och vad som gäller kring provtagning. Här ser du även vad som specifikt gäller för Västerbotten.