Hem / Egna nyheter / Skellefteå FF tar ansvar för mäns våld mot kvinnor

Skellefteå FF tar ansvar för mäns våld mot kvinnor

Mach(o)kultur, så heter projektet som Skellefteå FF tillsammans med Länsstyrelsen just nu driver, ett projekt som sätter fokus på mäns våld mot kvinnor. Deltar gör föreningens P17-lag och herrlag.

Förhoppningen är att bidra till en attitydförändring bland föreningens, och samhällets, unga män.

– Vi känner att vi har stor möjlighet att påverka både de individer som finns i vår förening, men också vårt lokalsamhälle i den här frågan. Vi vill ta ansvar för mäns våld mot kvinnor, och vi är inte bättre än någon annan förening, utan vi måste börja med oss själva, säger Jacob Stephenson, projekt- och arrangemangsansvarig Skellefteå FF.

Mer än bara en fotbollsförening

På frågan om varför en fotbollsförening lägger tid på att jobba med sådant som inte direkt anknyter till fotboll har Jacob ett snabbt svar:

– Skellefteå FF har en tydlig målsättning om att vara någonting mer än ”bara” en fotbollsförening. Vi vill vara en positiv kraft i vår region. Det gäller ju dels hur vi presterar och uppför oss på fotbollsplanen men det innefattar också saker som vi gör utanför, som att ta socialt ansvar. Jag känner en stor stolthet över att vi som förening vill vara en förebild och jobbar med den här typen av frågor. För oss som traditionell herrförening har vi en väldigt bra plattform för att nå ut, och förhoppningsvis bidra till förändring, i en sådan här fråga.

Fler män behöver ta ansvar

Jonathan Keller, lagkapten i Skellefteå FF:s herrlag säger så här om projektet så långt:

– Det har varit intressant och lärorikt. Det finns ofta en kultur bland killar att till exempel hålla tillbaka känslor och kanske inte prata om dem, vilket sedan kan ta sig helt fel uttryck. Det är något som vi under projektet har fått jobba med och det tror jag har varit viktigt. Jag själv har absolut känt igen mig i många saker som vi pratat om.

Jonathan pekar också på vikten av att fler killar och män tar ansvar för och ställning i frågor som rör destruktiva maskulinitetsnormer.

– Det är ju vi män som både har möjlighet till och ansvar för att skapa förändring. Vi måste ta ställning och agera, även när det känns obekvämt. Det är ofta lättare att bara låta något passera, som att skratta med om någon drar ett skämt. Men det måste vi förändra. Ett sådant här projekt är en bra start där vi får en större förståelse och insikt i frågan, och får prata om det tillsammans.

Föreläsningar och workshops utifrån tre övergripande teman

Under projektet tar lagen del av föreläsningar och workshops från olika typer av aktörer som är experter inom ämnet. Projektet har tre övergripande teman: att minska efterfrågan på sexuella tjänster, att minska våld i unga parrelationer och att bidra till attitydförändringar när det kommer till frågor som rör maskulinitetsnormer.