Hem / Egna nyheter / Sätter fokus på föreningens intäkter

Sätter fokus på föreningens intäkter

I år sätter vi på RF-SISU Västerbotten särskilt fokus på föreningens intäkter. Det är årets tema 2021. Här berättar verksamhetschef, Ola Svensson, varför vi valt just det temat och vad det innebär.
Varje år har RF-SISU Västerbotten ett tema där syftet är att inom ett specifikt område kraftsamla för att kunna göra en rejäl förflyttning. Dels internt, men än viktigare för att kunna stötta, bilda och utveckla idrottsföreningarna i länet. 

Berätta, varför är årets tema just Föreningens intäkter?

– Att arbeta med sin förenings intäkter är givetvis ingenting nytt, men har kanske ändå aldrig varit så aktuellt som nu. I en tid då pandemin har omöjliggjort de flesta evenemangen försvinner många föreningars stora inkomstkälla. De uteblivna intäkterna gräver stora hål i föreningarnas ekonomi och kräver nya sätt att tänka, nya vägar till intäkter.

Handlar valet av tema bara om pandemins effekter?

–  Nej, pandemin kan sägas vara den utlösande faktorn, men är långt ifrån den enda anledningen till satsningen. Tidigare stod den offentliga finansieringen för en större del av föreningens intäkter än den gör idag. För att undvika att lägga kostnaden på medlemmarna i form av höjda avgifter tvingas föreningar till andra sätt att få in pengar. Höjda avgifter leder till exkludering och klyftor i samhället. Vi ser redan idag hur stor betydelse familjens inkomst har för barns deltagande i idrott. Därför är det oerhört angeläget för en förening att kunna hålla nere sina avgifter så mycket som möjligt och ett sätt att göra det är att hitta andra intäktskällor än bidrag och avgifter.
Ola berättar vidare att nya sätt att öka sina intäkter har ett nära samband med nya sätt att väcka engagemang. Han lyfter crowdfunding som exempel. Nya sätt att öka sina intäkter innebär också ofta digital utveckling. Men det handlar även om att utveckla sin affärsmässighet. Helt klart är att idrotten behöver hitta nya vägar för att öka sina intäkter, slår han fast.

Och vad hoppas vi att arbetet ska ge?

– Vår ambition är att flytta fram positionerna rejält vad gäller de intäkter i föreningarna som inte är offentliga bidrag eller avgifter som medlemmarna betalar. Vi vill bli ett bättre stöd. Vi vill utveckla ny kunskap och sprida befintlig. Vi tänker att det bidrar till starkare och mer hållbara föreningar och till en mer inkluderande idrottsrörelse med lägre trösklar. På lång sikt handlar det om att fler föreningar har en ekonomi i balans och att fler barn och ungdomar har råd att idrotta.

Startar med en nulägesbild

En viktig grund för att kunna ta arbetet vidare är att genomföra en enkätundersökning där länets idrottsföreningar får svara på frågor om sina intäktskällor.

– Vi vill få en så bra bild som möjligt över nuläget i föreningslivet, över föreningars intäkter utöver bidrag och avgifter, men också vad föreningarna önskar utveckla eller var det finns potential. Vi vet att det kan vara känsligt att delge information om sina intäktskällor, men vi hoppas att idrottsrörelsen kan se det här som ett gemensamt kunskapsdelande, där vi kan hjälpa varandra att bli ännu bättre. I slutändan handlar det ju om en gemensam fråga – föreningslivets finansiering, idag och imorgon. Därför är vår förhoppning att så många föreningar som möjligt vill bidra till den samlade bilden och fylla i enkäten, men det är såklart helt frivilligt att delta, avslutar Ola.

Svara på enkäten

Här kan din förening svara på enkäten