Hem / Egna nyheter / Så mycket minskade idrotten under pandemin

Så mycket minskade idrotten under pandemin

En färsk nationell sammanställning visar en historisk minskning av idrottsaktiviteter under våren 2021, i spåren av pandemin. I Västerbotten var tappet 25 % bland barn och unga. För personer med funktionsnedsättning var minskningen hela 87%.

Riksidrottsförbundet har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren  2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar (LOK = statligt lokalt aktivitetsstöd). Siffrorna grundar sig på närmare 9 000 föreningsansökningar i hela landet och jämförs med samma period 2019. Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter.

Stort tapp i Västerbotten

I Västerbotten visar de preliminära sifforna en oroande trend:

  • De västerbottniska föreningsaktiviteterna minskade från 939 960 deltagartillfällen våren 2019, till 704 925 motsvarande period 2021.
  • Tappet motsvarar 25 %, att jämföra med det nationella snittet 17,6 %.

I tabellen nedan ser du minskningen i idrottsföreningarnas verksamhet - fördelat per ålderskategori för våren 2021 jämfört med samma tid 2019.

Ålderskategori

Minskning antal deltagartillfällen

Minskning i Västerbotten %

Minskning riksgenomsnitt %

Totalt alla åldrar

235 035

25 %

17,6 %

7-12 år

79 214

20,5 %

15,9 %

13-16 år

61 611

20,1 %

13,6 %

17-20 år

49 145

32,6 %

20,6 %

21-25 år

 

38 764

 

43,7 %

 

37,6 %

 

Läget i Västerbotten

Bland de 25 idrotter som rapporterat in flerst deltagartillfällen syns den största numerära minskning hos innebandyn – en minskning på hela 80.000 deltagartillfällen, nästan en halvering av antal tillfällen. Här finns det största tappet i åldrarna 7-16 år. Procentuellt sett har parasporten minskat mest med hela 87 procent. Tennis och orientering är de idrotter som lyckats öka sina deltagartillfällen, med 42 respektive 19 procent.

topp25_800.jpg

Tufft jobb att komma tillbaka

– Det här är ett historiskt tapp som saknar motstycke i svensk idrottsrörelse. Nu gäller det att se till att länets idrott kommer igång med full kraft igen. Och det är ingen isolerad idrottsfråga, det är en gemensam folkhälsofråga, kommenterar Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

Riksidrottsförbundets sammanställning visar också att coronapandemin har slagit hårt mot landets aktiva med funktionsnedsättning. Deltagartillfällena under våren 2021 minskade med 70 procent i landet jämfört med 2019. För Västerbotten var minskningen hela 87%.

– Det har varit tufft för våra medlemmar att dels inte få komma till deras fysiska träningar, men de har också har gått miste om den sociala samvaron som är jätteviktig för våra medlemmar. Kanske mer viktig än för andra ungdomar, säger Kjell Thelberg, ordförande för parasportförbundet i Västerbotten.

---

Fakta om LOK-stöd
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF.