Hem / Egna nyheter / Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrottsföreningarna i Västerbotten

Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrottsföreningarna i Västerbotten

Regeringens krispaket på 500 miljoner kronor täcker knappt hälften av förlusterna. Det visar sammanställningen av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat ut till landets idrottsföreningar. För Västerbotten räknas förlusterna till 32 miljoner.

Enkäten visar att den ekonomiska förlusten av inställda evenemang och minskad träningsverksamhet på ett nationellt plan uppgår till 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. Siffrorna ligger väl i underkant då knappt 20 procent av landets föreningar deltagit i enkäten. I Västerbotten har 91 av totalt 597 föreningar svarat, vilket motsvarar en representation på låga 15 procent. Då finns endast 34 av 67 idrotter representerade och 12 av 15 kommuner.  

– Det här ger oss en fingervisning av hur stora de ekonomiska konsekvenserna för Västerbottens idrottsrörelse är. Med tanke på att enkäten långt ifrån ger en fullständig bild är det tydligt att regeringens krispaket på 500 miljoner kronor inte i närheten kommer att täcka de omfattande förlusterna. Såväl regering som Region Västerbotten och alla Västerbottens kommuner behöver verkligen kraftsamla för att ge idrotten förutsättningar att klara krisen och komma tillbaka med full kraft, säger Åsa Ögren, ordförande RF-SISU Västerbotten.

Evenemang och tävlingar ger störst intäktsbortfall

De allra största intäktsbortfallen har koppling till evenemang och tävlingar. Här uppger svarande föreningar i Västerbotten att de förlorat nära 30 miljoner kronor. För träningsverksamheten uppskattas uteblivna intäkter till dryga 2 250 000 kronor.

– Då vet vi dessutom att det är många föreningar som inte redovisat sina förluster och att det finns stora evenemang som varit planerade till slutet i sommaren som inte omfattas av enkäten, säger Ögren.

Kompensationsstöd möjligt att söka till 15 maj

Fram till och med fredag kan föreningar med en ekonomisk förlust på 15 000 kronor eller mer ansöka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet, pengar som då fördelas ur regeringens stödpaket.

–Vi hoppas att alla föreningar, både små och stora, som har förluster större än 15 000 kronor verkligen ansöker om kompensationsstöd. På så sätt kan regeringens pengar komma idrotten i Västerbotten till nytta samtidigt som vi får en mer heltäckande kartläggning av hur föreningarna påverkats ekonomiskt, säger Ögren.

Umeå och Skellefteå redovisar störst förluster

Utifrån svarande föreningar syns den största förlusten bland Umeåföreningarna. 32 svarande föreningar redovisar en sammanlagd förlust på över 19 000 000 kr, vilket ger ett snitt på cirka 600 000 kr per svarande förening. Motsvarande siffra för Skellefteå är en förlust på dryga 300 000 kronor per svarande förening, för Lycksele 280 000 kronor/förening och för Storuman 250 000 kronor/förening. Sett till idrotter har ishockeyn och basketen uppgett den största ekonomiska förlusten med ett snitt på närmare 1,6 miljoner per svarande förening.

Ekonomiska förluster per kommun

Nedan redovisas förluster kopplat till både evenemang/tävling och träning fördelat på kommun.

Kommun

Svarande IF

Uteblivna intäkter evenemang

Uteblivna intäkter träning

Kvarvarande kostnader

Umeå

32

14 652 653

990 710

3 595 670

Skellefteå

28

7 558 370

876 000

395 500

Lycksele

7

1 512 800

78 300

377 693

Storuman

4

895 962

19 000

84 263

Vindeln

7

181 600

42 500

2 000

Robertsfors

1

168 000

30 000

0

Norsjö

2

128 600

0

16 000

Vännäs

3

106 000

1 000

0

Vilhelmina

3

70 300

74 700

2 000

Sorsele

1

35 000

0

20 000

Nordmaling

2

20 000

101 190

35 000

Åsele

1

0

11 100

0

Totalsumma

91

25 329 285

2 264 500

4 528 126