Hem / Egna nyheter / Ordförande summerar årsmötet och blickar framåt

Ordförande summerar årsmötet och blickar framåt

Förra veckan genomfördes RF-SISU Västerbottens årsmöte – för första gången i digital form. Här summerar ordförande Åsa Ögren intrycken av mötet och blickar framåt mot verksamhetsåret 2020.

RF-SISU Västerbottens årsmötet genomfördes för första gången i historien digitalt, genom en kombination av mötesverktyget Zoom och Menti för själva röstningen. Deltagarna bestod av 29 ombud från 23 idrotter, och mötes leddes av Stefan Hildingsson, fritidschef Umeå kommun. Här berättar ordförande, Åsa Ögren hur hon tycker att det gick. 

Åsa, hur tycker du det gick att genomföra årsmötet digitalt?

– Det gick ju jättebra att göra så här. Hellre ställa om än att ställa in, av flera skäl. Det ena är att det formella verksamhetsåret ställer krav på formell hantering av en förening. Det måste vi kunna klara av även då vi inte kan ses fysiskt. Det andra är att det blev precis den förflyttning i utvecklingen som vi kanske behöver inom hela den ideella sektorn. Det kommer många av oss och alla deltagare att ha nytta av i sina andra uppdrag eller jobb. Inte visste vi hur väl 2019 års tema Digitalisering skulle komma till pass då vi nu sammanfattade året. 

– Min upplevelse är att de flesta som var med tyckte att det var ett fullt acceptabelt genomfört årsmöte. Nu vet vi ju inte vad de som inte deltog tyckte om idén, men jag tyckte det gav mersmak.

Ser du fördelar med att genomföra möten (som exempelvis årsmöten) digitalt? 

– Ja, den mersmak jag tänkte på var att jag inte ser några hinder för att vi i en regional organisation använder tekniskt stöd för att genomföra medlemsdialoger. På det sättet kanske vi till och med kan genomföra fler dialoger, när vi har viktiga frågor att förankra hos medlemmarna. Fördelarna är främst att vi sparar in på den ideella sektorns tid att förflytta sig i vårt geografiskt stora län och att den sparade transporten även är positiv för miljön.

Hur tror du att RF-SISU:s styrelse kan nyttja de nyvunna digitala kompetenserna för framtidens möten och verksamhet?

– Jag tror att vi mycket väl kan komma att genomföra vissa möten på det här sättet framöver, men att det fortsatt enormt viktigt att vi även ses fysiskt och lär känna varandra. Men rätt typ av möte som är förberett på rätt sätt kan mycket väl komma att genomföras via Zoom, Teams, eller via någon annan plattform.

Du blev under mötet vald till ordförande även för kommande verksamhetsår. Vad tänker du om det?

– För det första är jag glad att bli omvald. Glad och stolt! Jag ville verkligen fortsätta som ordförande. Vi är en bra styrelse och jag tycker att vi gör ett gediget jobb tillsammans med personalen. Jag hoppas att våra medlemmar märker det och därför ger oss stödet att fortsätta.

Vad kommer att vara ditt främsta fokus i rollen som ordförande 2020?

– Dels att leda styrelsens arbete, den formella delen är viktig. Dels att företräda idrotten i länet i de sammanhang vi själva väljer eller där aktuella frågor gör att vi behöver kliva fram och stå starka i samhällsdebatten. 

– Den tydligaste uppgiften för både styrelsen och personalen det kommande året blir förmodligen att mildra sviterna av coronakrisen. Där har vi ju redan agerat men jag tror tyvärr att vi inte har sett slutet på konsekvenserna för idrotten. Det vilar ett tungt ansvar på oss men även på Region Västerbotten och på Västerbottens alla 15 kommuner att upprätthålla den ideella sektorns möjligheter att ge medborgarna goda förutsättningar till folkhälsa och välmående under och efter en sån här kris.

– Personligen avser jag att lägga lite extra fokus på paraidrotten. Vi behöver förstärka samarbetet med Parasportförbundet och vi behöver lyfta rätten till idrott i den stora gruppen människor med funktionsvariationer, som inte ännu fått ta plats. 

Vad hoppas du att du ser när du summerar verksamhetsåret 2020?

– Att vi har förmått stå starka i en sådan här samhällsutmaning som vi befinner oss i just nu. Hur vi än löser problemen, hur vi än lyckas komma vidare och vilka insatser vi än behöver ta så kommer det här verksamhetsåret att gå till historien och påminna oss om hur viktig idrotten och föreningslivet är och att det aldrig kan tas för givet. 2020 års verksamhetsberättelse kommer att visa hur väl vi lyckats.