Hem / Egna nyheter / Ordförande reflekterar kring RF-SISU Västerbottens årsmöte – och årsmöten generellt

Ordförande reflekterar kring RF-SISU Västerbottens årsmöte – och årsmöten generellt

Här ger Åsa Ögren, vald till fortsatt ordförande, sin bild av onsdagens årsmöte. Hon reflekterar över året 2020 och vad som väntar härnäst. Hon passar också på att hissa föreningsdemokratin och årsmötets roll för att upprätthålla den.

Årsmötet hölls, precis som förra året, i digital form och samlade totalt 55 personer, varav 30 ombud från länets idrotter. Mötet leddes av Roland Sjögren, kommunalråd i Lycksele. 

Hur tycker du att årsmötet gick?  

– Årsmötet gick bra. Jag tycker att över 50 personer är jättebra deltagande från idrotten i Västerbotten och alla verkar bekväma med det digitala formatet. Mötesordförande, Roland Sjögren, höll också ett fantastiskt brandtal om idrottens betydelse för kommunerna, i hans fall då Lycksele kommun. 

Vad tänker du om det verksamhetsår som var?

– Coronapandemin gör detta verksamhetsår till något som inte liknar något vi tidigare upplevt. 2020 går till historien som året då vår fina folkrörelse prövades. Nationellt har sex miljoner deltagartillfällen inom idrotten försvunnit. Det är en nedgång på över 10 procent. Därutöver prövas idrottens relationer till funktionärer, volontärer, sponsorer och alla andra ideella krafter som gör att föreningslivet är vitalt och spännande för oss alla. Den ekonomiska utmaningen för föreningarna har till viss del kompenserats av det omställningsstöd som idrotten fått av staten men vi bör hålla fokus på att återstarta och kraftsamla för att både verksamheten och ekonomin i föreningarna ska återhämta sig då vi kan blåsa faran över med pandemin  

Det finns också anledning att lyfta fram den snabba utveckling som skett under året. Idrottsrörelsen har ställt om. Man har gjort ett tekniksprång där studiematerial har digitaliserats, föreläsningar spelats in och mötesaktiviteter sker digitalt. Det gör att vi dels är mindre sårbara för liknande situationer i framtiden och det skapar också en utökad valbarhet inom föreningslivet på hur vi väljer att organisera vårt arbete.

Jag tänker också att vi verkligen har kunnat dra nytta av våra goda relationer till kommunerna och till våra föreningar i länet. Det känns som att vi alla fått känna av vikten av samverkan under året.  

Vad ser du fram emot kommande verksamhetsår?

Framför allt ser jag fram emot när vi kan ses igen, öppna dörrarna runt om i länet, fylla möteslokaler, arenor och läktare med entusiastiska idrottsrörelsemänniskor i länet.  

Verksamhetsmässigt kommer vi under året att hålla fast vid våra verksamhetsmål och utvecklingsresor även 2021. Vi ska också medverka till den återstart som väntar inom idrottsrörelsen. Det finns ett uppdämt behov av idrott, både som utövare, som arrangör och som publik.  

Vi har ett kommande Riksidrottsmöte i maj där det kommer att tas beslut inför framtiden. Dessa ska vi i höst kommunicera med våra medlemmar i länet och innan nästa årsmöte presentera en ny tvåårsplan för verksamheten i Västerbotten 2022 till 2023.   

Du blev, återigen, omvald som ordförande i styrelsen och har nu varit med många år. Vad ligger till grunden för ditt engagemang inom RF-SISU?

– Jag är en föreningsmänniska sedan ungdomen och har ett mångårigt och genuint intresse för idrott, för samhällsutveckling och för demokrati. I rollen som ordförande för RF-SISU Västerbotten ges jag möjligheter att få utlopp för dessa intressen och jag kan också nyttja de erfarenheter jag byggde på mig under åren som kommunpolitiker. Jag vill gärna vara en del av landets största folkrörelse och efter tre år som ordförande i styrelsen känner jag fortfarande att jag har både lusten och energin att axla ordförandeskapet.  

Det valdes även in en ny ledamot i styrelsen, Magnus Hansson, som till vardags är tillväxt- och säkerhetschef i Robertsfors kommun. Vad tror du att Magnus kommer att tillföra i styrelsen?

– Vår styrelse har en oerhört bredd, kompetens och massor med erfarenheter som vi söker vägar att nyttja i allt vi gör. När det tillkommer en ny person vidgas perspektiven och berikar helheten. Magnus blir ett bra tillskott i styrelsen då det gäller kommunperspektivet och i Robertsfors har de en nära och genuin relation till föreningslivet. Det blir jättebra!  

Just det här året firar vi i Sverige att allmän och lika rösträtt funnits i 100 år. Inom idrottsrörelsen och föreningslivet är just årsmötet en viktig del för att säkra den demokratiska styrningen. Om du skulle beskriva årsmötets funktion inom föreningslivet, hur skulle det låta? Vad är ett årsmöte för dig? 

– En jättestor fråga att svara på. Många gånger kan årsmöten kännas som en transportsträcka som manifesterar byråkrati och formalia. Det är först när det uppstår meningsskiljaktigheter eller problem som upparbetade strukturer verkligen behövs och någon börjar bläddra i föreningens stadgar efter vägledning.  

Jag kan uppleva att många föreningar slarvar med utbildning i föreningskunskap. Det är inte självklart att medlemmar, styrelse eller personal har aktuella och vitala upplevelser av vad som ska göras, och kanske särskilt, varför det ska göras. Vi föds inte med kunskaper i demokrati. Det måste hela tiden påtalas, påminnas och upplevas för att vi fortsatt ska ha en levande demokrati både i föreningslivet men även i samhället. Vårt svenska föreningsarv gör att väldigt många funktioner bygger på precis samma principer som den vi har inom idrottsrörelsen. Vi har bostadsrättsföreningar, vägföreningar och många andra ideella idéburna verksamheter som berikar vårt land. En väl utvecklad föreningskunskap ger individen kunskaper som hen kan bära med sig och göra skillnad även i andra samhällsnyttiga sammanhang. Det måste vi värna och vara rädda om.  

Jag vill att årsmöten ska kännas högtidliga, meningsfulla och intressanta för alla i föreningen. En levande förening respekterar och inkluderar medlemmarna, ger utrymme för olika uppfattningar och ser fram emot att hämta kraft ur demokratin.