Hem / Egna nyheter / Olika är något som berikar och utvecklar verksamheten i GUIF

Olika är något som berikar och utvecklar verksamheten i GUIF

Precis som i många andra föreningar finns det i GUIF ett gäng pojkar födda -08 som lirar fotboll. Det som kanske gör just den här gruppen mer unik än andra är att den samlar 27 individer med 14 olika kulturella bakgrunder.

Vi har pratat med en av tränarna, Roger Fors, som beskriver hur den stora bredden i gruppen både berikar och ställer krav på nytänk.

– Vi har ett fantastiskt gäng killar som delar fotboll som intresse, men som har vitt skilda bakgrunder. Det gör att vi ibland behöver göra saker på nya sätt och utmana vissa traditionella föreställningar och strukturer inom idrotten – något som berikar både oss ledare, spelarna och verksamheten i stort. För oss och killarna är det väldigt nyttigt att möta och att lära sig uppskatta olikheter, säger Roger.

Just de stora skillnaderna i bakgrund, familjeförhållande och kultur ställer krav på ledarstaben att hela tiden hitta nya vägar framåt, både för att få gruppen att fungera och för att få fotbollsverksamheten att flyta, någonting Roger tänker att idrottsrörelsen i stort kan inspireras och lära av.

– De olika förutsättningarna och bakgrunderna är någonting vi ledare hela tiden behöver ha med oss och skapa möjligheter kring, både när vi är på och vid sidan av fotbollsplanen. För idrottsrörelsen finns mycket att lära om hur vi stöttar grupper som inte alltid har de resurser som förutsätts, som tillgång till cykel, bil, rätt utrustning, tid och pengar från föräldrarna. Här kan vi som ledare och förening inom idrotten göra medvetna val för att underlätta för och prioritera dessa grupper, genom att till exempel lägga träningar på tider och platser som är så lättillgängliga som möjligt. Vi ledare måste också jobba mycket med att vara goda vuxna förebilder och bygga en grupp som drar åt samma håll samtidigt som allas individualitet får komma fram. 

Samtal och gemensamma aktiviteter i fokus

Samtal och reflektion har varit ett viktigt verktyg för att bygga gemensamma värderingar i gruppen – något som sker i lärgruppsform i samverkan med RF-SISU Västerbotten.

– Vi har sett att när det finns behov att uttrycka sig, men språket inte alltid räckt till, så hanteras situationerna istället fysiskt. Det här är någonting vi försöker ge barnen verktyg att hantera genom att stanna upp och samtala om olika situationer och känslor.

Frågor som diskuteras kan vara till exempel vad gör dig glad, hur vet man om någon är glad, hur är man en bra kompis, när får man skoja med en kompis, hur får man med alla i gruppen, om något blir fel, hur gör man då och vilka kroppsregler gäller här.

– För oss är verkligen kommunikation nyckeln, men vi har behövt tänka till så att alla, även de som i början inte kunde så mycket svenska, hänger med och kan delta. Vi försöker att hela tiden blanda att prata med att visa saker, och såklart hålla det så enkelt som möjligt, vilket förmodligen gynnar de flesta grupper, oavsett sammansättning och bakgrund.

En annan strategi för att bygga gruppen starkare är att anordna aktiviteter utanför fotbollen. Det har RF-SISU Västerbotten kunnat bidra till genom projektstöd.

– Vi har till exempel varit och paddlat kanot tillsammans. På så sätt ruckas rollerna i gruppen om lite från den vanliga fotbollsträningen och killarna kan interagera med varandra på nya sätt. Just paddlingen gav upphov till väldigt mycket skratt och glädje, och en del fick utmana och övervinna sina rädslor för vatten. Vi har ju några som aldrig fått lära sig att simma. Det var helt klart en aktivitet som stärkte både många individer och oss grupp.

Skjuts till matcher och föreningsjobb inte en självklarhet

Det finns många delar kring föreningsidrottande som traditionellt bygger på ett högt föräldraengagemang, som till exempel betalning av medlemskap och aktivitetsavgifter, skjuts till matcher och föreningsjobb. Det är något som ofta tas för givet, men även här har tränargruppen för GUIF P-08 fått tänka om och tänka nytt.

– Vi kan inte ta för givet att alla tar sig till matchen, utan försöker lösa gemensamma transporter eller möjlighet till skjuts. För oss har det även varit svårt med klassiska föreningsjobb som att saker ska säljas, ofta med hjälp av föräldrarna. För att möjliggöra för alla att delta har vi istället satsat på att anordna en fotbollscup och genomför dessutom gemensam städning av kvarteret med laget. Precis som andra aktiviteter blir det här saker som stärker oss som grupp, och samtidigt ger många insikter. Vid ett tillfälle utbrast exempelvis en av killarna "Hur kan man tappa så mycket skräp på backen och inte plocka upp det?".

Vad gäller kring medlemsavgiften då? Jo, Roger berättar vidare att om någon skulle ha problem att betala medlemsavgiften i laget så finns en särskild fond inom GUIF som den enskilde spelaren kan nyttja.

Möjligheter att hitta lösningar på traditionella strukturer inom svensk idrott kanske kan ses som utmaningar, men för ledargruppen för GUIF P-08 är det en självklarhet.

– Vi brinner för det här, för utmaningarna, lärandet, fotbollen och, framför allt, den här gruppen och de här individerna.

GUIF är ett fint exempel på när mångfald i föreningar bidrar både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling.