Hem / Egna nyheter / Ny mötesplats för dig som är föreningsordförande inom idrotten i Västerbotten

Ny mötesplats för dig som är föreningsordförande inom idrotten i Västerbotten

Att vara ordförande i en idrottsförening är ett ärofyllt uppdrag som kan vara roligt, lärorikt och svårt. Önskar du att det fanns ett forum där du med andra ordförande gavs möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar?

Med start den 28:e september bjuder vi in till ett antal ordförandeträffar vars främsta syfte är att erbjuda dig och andra ordförande inom idrotten i Västerbotten ett eget rum för gemensam reflektion, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Förhoppningen är också att vi genom dessa träffar ska kunna stödja, stärka och utveckla dig som individ och i den roll som du har.  

Form och innehåll

Vår grundtanke och idé är att genomföra cirka tre träffar årligen som i första hand genomförs digitalt. Innehållet för respektive träff bestäms utifrån aktuella teman och fokusområden, men formas också utifrån deltagarnas egna önskemål. Exempel på fokusområden skulle kunna vara ledarskap, roller och mandat, mötesteknik, engagemang och att leda ideella. Ett genomgående tema för den första träffen blir att tillsammans sätta ramarna för kommande träffar. När, hur ofta, om vad och så vidare. 

Träffarna leds av en processledare från RF-SISU Västerbotten och beroende på innehåll kan vi också komma att bjuda in externa föreläsare.  Vid den första träffen kommer ni exempelvis att ges möjlighet att få lyssna till och samtala med RF-SISU Västerbottens egna styrelseordförande, Åsa Ögren, om ordföranderollen.

Första träffen genomförs digitalt onsdagen den 28 september kl. 18.30-20.00.

Vill du delta? Anmäl dig här senast 26/9.

Varmt välkommen!