Hem / Egna nyheter / Mer rörelse i skolan

Hur skapas mer rörelse i skolan?

Riksidrottsförbundet fick 2018 i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan – med syfte att bryta trenden av ökat stillasittande. Idag samarbetar RF-SISU Västerbotten med en rad olika skolor för att fler barn ska röra sig.

Vad är det då som händer ute på skolorna? RF-SISU Västerbottens samordnare, Robert Lindberg förklarar det så här:

– Med rörelsesatsningen i skolan vill vi skapa miljöer som tillåter barnen att använda sin fantasi och som uppmanar till lek och rörelse. Det kan handla om till exempel rörelsebanor på skolgården, i skolkorridoren eller rörelserika skolvägar. Målet är att få fler barn fysiskt aktiva och på så sätt göra dem mer välmående och ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden. 

Rörelse bör vara lika självklart som läsförståelse

Rörelsesatsning i skolan syftar alltså till att förbättra både folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Forskning visar att barn och unga rör sig alldeles för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

– Vi kan inte se på när våra barn blir allt mer stillasittande. Det är ett samhällsproblem där vi med den kunskap och erfarenhet som Riksidrottsförbundet har är en del av lösningen. Sedan vi fick uppdraget har Riksidrottsförbundet kraftsamlat och ökar närvaron och kontakten med skolorna varje dag och i nuläget med rådande coronakris är idrott och rörelse viktigare än någonsin. Vi vill att rörelseförståelse blir lika självklart som läsförståelse för alla barn, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Kreativa miljöer, aktiviteter och utbildning

RF-SISU Västerbotten leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. För tillfället samverkar vi med en rad skolor runt om i länet, där vi försöker stimulera till ökad rörelse bland barn och unga. Insatserna kan till exempel innebära att:

  • skapa kreativa och roliga miljöer, både inom och utomhus. 
  • organisera rastaktiviteter.
  • utbilda skolpersonal i rörelserikedom.
  • bidra med rörelsecoacher som leder aktiviteter i skolan.
  • skapa nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.
  • starta upp skol-IF.

– Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. Varje skola skapar sin egna handlingsplan, utifrån vad som passar för just den skolan, och vi försöker utgå från barnens egna idéer och önskemål, säger Robert Lindberg, samordnare RF-SISU Västerbotten.

Vem får ta del av satsningen?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn nämligen vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Urvalet av skolor grundar sig bland annat på statistik kopplat till aktivitetsnivå och föreningsidrottens utbredning i området. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete. 

Vill din skola satsa på mer rörelse?

Tveka inte att höra av dig om din skola behöver utbildning, tips eller inspiration för mer rörelse på er skola. Kontakta då RF-SISU Västerbottens samordnare, Robert Lindberg070-247 65 16.