Hem / Egna nyheter / Jämställd idrott är målet, men hur långt har vi kommit?

Jämställd idrott är målet, men hur långt har vi kommit?

En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling, och målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Men hur långt har vi kommit?

När Sveriges idrottsföreningar själva får svara verkar jämställdhet ha en given plats i barn- och ungdomsverksamheten. Det visar förra årets FoU-rapport, Jämställdhet är en självklarhet, som Riksidrottsförbundet står bakom. I rapporten uppgav 9 av 10 tillfrågade idrottsföreningar att jämställdhet är en viktig utgångspunkt i föreningens verksamhet, samtidigt är det långt ifrån alla som har en policy, handlingsplan eller riktlinjer för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas.

Hälften saknar en plan

När vi frågar idrottsföreningarna i Västerbotten visar det sig att inte ens hälften av de tillfrågade föreningarna har en handlingsplan, policy eller riktlinjer för jämställdhetsarbetet.

– Det skulle kunna vara ett tecken på att jämställdhetsfrågan i samhället och inom idrotten är något vi tar för givet, något vi förväntas jobba med, men att vi rent konkret gör för lite för att ta oss framåt. Idrottens alla organisationer behöver bli bättre på HUR vi agerar jämställt, så att arbetet inte stannar vid en uttryckt åsikt utan faktiskt tar form i handling, säger Ola Svensson, sakkunnig i inkluderings- och jämställdhet, RF-SISU Västerbotten. 

34 procent når målet om 40/60 i styrelsen

I juni 2021 träder en ändring av Riksidrottsförbundets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar – ett mål som funnits en tid men som nu även kravställs genom stadgarna.

– Det är en viktig signal för att idrotten ska få en jämn fördelning av män och kvinnor på alla positioner och förhoppningsvis något som ger kvinnor mer makt i idrottens beslutande rum. Vi ska dock komma ihåg att ett jämt numerärt antal kvinnor och män inte i sig är någon garant för jämställdhet, utan det kräver ett normkritiskt förhållningssätt där vi ifrågasätter rådande strukturer och normer, säger Ola.

När vi mäter representationen i Västerbottens föreningar uppnår endast 34 procent av föreningarna en 40/60-representation, en siffra som är den bästa sedan mätningarna startade 2017, men som fortfarande har mer att önska.

– Ja, målet är ju att vi ska ha en jämn fördelning av kvinnor och män på alla positioner, i alla föreningar, och där har vi en bit kvar även om det går åt rätt håll. Jag hoppas såklart att siffran vid nästa års undersökning är ännu högre, avslutar Ola.

Ta föreningens jämställdhetsarbete vidare

Behöver du tips och inspiration för hur du kan ta din förenings jämställdhetsarbete vidare finns en rad olika verktyg att tillgå (se ett urval i högerspalten). Våra idrottskonsulenter står såklart också redo att hjälpa och guida er i arbetet, oavsett hur långt ni kommit. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent!