Hem / Egna nyheter / Ingen fortsättning för Fritidsbanken i Skellefteå

Ingen fortsättning för Fritidsbanken i Skellefteå

Det blir ingen fortsättning för Fritidsbanken i Skellefteå. Det står nu klart då verksamheten inte får stöd för lokal och finansiering.

– Det är självklart jättetråkigt att vi inte lyckats hitta en lösning för lokal och finansiering i Skellefteå. Jag vill skicka ett stort tack till alla företag och privatpersoner som generöst bidragit med utrustning. Vi har försökt säkerställa så att den ska komma till användning i andra sammanhang, säger Johanna Vilhelmsson, regionalt ansvarig för Fritidsbanken.

Kommunal finansiering och lokal inte löst
28 juni 2018 öppnade Skellefteås första Fritidsbank på Anderstorp. Ett år senare meddelades att Fritidsbanken inte kunde vara kvar i befintliga lokaler. Nu står det klart att varken lokal eller finansiering går att lösa, vilket leder till beskedet att avveckla Fritidsbanken i Skellefteå.

– Fritidsbankens drift är beroende av kommunal finansiering och stöd för lokal för att hålla verksamheten igång. Detta har vi tyvärr inte lyckats komma i land med, säger Johanna Vilhelmsson.

Valet att starta Fritidsbanken på Anderstorp hängde tätt samman med andra satsningar för att stärka aktivitet och rörelse i området, vilka görs tillsammans med idrottsföreningen och skolan.

–  Då våra övriga satsningar på Anderstorp varit framgångsrika är det väldigt synd att vi inte kan stärka området ytterligare med en Fritidsbank, säger Annelie Nilsson, verksamhetschef för RF-SISU Västerbotten.

Utrustningen får fortsatt användning
All utrustning som företag och privatpersoner skänkt till Fritidsbanken kommer fortsatt att kunna användas av många som har behovet. En del av utrustningen har gått vidare till andra Fritidsbanker, en del har skänkts till närliggande skolor där ett tydligt behov funnits och en del kommer Skellefteå kommun, via Solkraft, att ta hand om.