Hem / Egna nyheter / IFK Anderstorp har ökat aktivitetsnivån med 260 procent

IFK Anderstorp har ökat aktivitetsnivån med 260 procent

Området Anderstorp i Skellefteå hade en längre tid präglats av låga aktivitetsnivåer och litet ideellt engagemang. Hur lyckades de vända trenden? Vi pratar med barn- och ungdomsutvecklare William Grenholm.

Föreningen i området, IFK Anderstorp, hade bara en fotbollsgrupp, och interimsstyrelsen i föreningen la det mesta av sin kraft på att släcka bränder istället för föreningsverksamhet. I början av 2018 gick därför förningen in i en satsning tillsammans med RF-SISU Västerbotten och anställde en barn- och ungdomsutvecklare för att aktivt arbeta med att öka deltagandet i idrott bland barn och unga.

–  För mig är definitionen av ett idrottssvagt område ett föräldramöte som är helt knäpptyst om de får frågan om de kan dra ihop en fikalista till nästa års säsong. Det handlar inte om ovilja, utan mer en kombination av tidsbrist, brist på kunskap, ekonomiska faktorer eller att man helt enkelt inte kan språket. Kanske framför allt också att många av de boende i området helt saknar egen föreningserfarenhet. Mycket av mitt jobb har bestått i att bygga upp självförtroendet hos deltagarna, t ex så att en 16-årig tjej från Somalia kan hålla i en träningsgrupp i fotboll som huvudledare. Eller att nästan handgripligen leda barn från Tuböleskolan till träningen, för att om jag skickar en lapp i väskan är risken väldigt stor att den blir liggandes där, säger barn- och ungdomsutvecklare William Grenholm som har sin bas på RF-SISU i Skellefteå.

Nu, två år senare har arbetet gett resultat – föreningen har ökat antalet idrottade timmar per individ från 1 258 timmar 2017 till 4 559 timmar 2019, en ökning på mer än 260 procent. IFK Anderstorp har idag flera ungdomslag inom fotboll och en öppen badmintongrupp som blandar både unga och äldre.

Förankrad värdegrund – en viktig framgångsfaktor

En del i framgången ligger i en förankrad och ständigt levande värdegrund. IFK Anderstorp har satsat stort på att skapa delaktighet och engagemang i föreningen genom att samtala om och arbeta med värdergrunden; från styrelsen, via ledarna, till de aktiva. Arbetet bedrivs i lärgruppsform i samverkan med RF-SISU Västerbotten och har bland annat resulterat i att barnen fått färgsätta värdegrundsorden och skapa en logga med hjälp av sina handavtryck. I samtalen har de också arbetat med emojis för att barnen lättare ska kunna ge reaktioner på orden. För ledarna är arbetet med värdegrunden ett naturligt inslag av träningen där de bland annat använder en värdegrundskortlek som samtalsunderlag i samband med träning. Värdegrunden fungerar även som vägvisare i styrelserummet där den ligger till grund för beslut om exempelvis låga medlemsavgifter eller anpassningar för att på bästa sätt nå ut och vara tillgänglig för alla i området.