Hem / Egna nyheter / Idrottsservice firar 10 år

Idrottsservice firar 10 år

Idag firar vi att Idrottsservice, vårt sociala bolag, fyller 10 år! Stort grattis till att under hela 10 år ha hjälpt föreningar med ekonomi och administration, vilket för många föreningar skapat ordning och reda, och tid frigjorts till annat.

Vi kollar läget med två personer som varit med under stora delar av Idrottsservice resa.

Nina Roukus, du är ekonomichef på Idrottsservice och har varit med ända från start. Vad minns du från starten?

– Då var jag ensam anställd och vi hade bara några få kunder. Första uppdraget jag fick var att göra brevhuvud till Idrottsservice. Vi hade ett bankkonto, men allt annat var bara att starta upp. Det var svårt och struligt med det mesta, men en bra start eftersom vi fick ta oss igenom många utmaningar som vi idag har med oss när vi ska hjälpa andra.

Varför valde RF-SISU att satsa på ett socialt företag med service för föreningar?

– Vi hade ett stort EU-projekt igång som resulterade i uppstarten av företaget då behovet av en neutral part som kunde fungera som arbetsgivare för ensamarbetare ute i föreningarna samtidigt som resurserna kunde nyttjas på ett bättre sätt.

Johanna Vilhelmsson, du är idag VD för Idrottsservice och kom in några år efter att bolaget startat. Kan du berätta på vilka sätta ni idag kan stötta länets idrott?

– Vi kan vara en stabil punkt för föreningarna, när styrelser byts ut,eller kompetens inom ekonomi och administration saknas finns vi där och kan se till att föreningen inte behöver starta om på noll. Vi kan ofta bidra till bättre ordning i föreningen, vilket ger en lugn och trygg styrelse som känner att de har kontroll. Vi avlastar även några föreningar i deras praktiska delar när den ideella kraften inte riktigt räcker till.

Vilka är de största framstegen ni gjort under de här åren?

– Det är nog att vi under åren som gått skaffat oss riktigt bra kompetens för att hjälpa till med föreningsekonomi och administration, vilket gör att vi även kan effektivisera processer och ge föreningarna mer tid till sin verksamhet.

Hur ser du på Idrottsservice framtid?

– Vi ser ljust på framtiden. Fler föreningar har behovet av våra tjänster och vi börjar även fånga upp föreningar även utanför länets gränser. Våra granndistrikt på RF-SISU har inte själva någon Idrottsservice-funktion, så vi vill gärna hjälpa fler att få ordning och reda. Vi hoppas att vi kan fortsätta hjälpa föreningar att skapa stabilitet, stötta i att kunna minska sina utgifter, öka sina intäkter och framför allt – få mer tid till att ägna sig åt annat än ekonomi och administration.