Hem / Egna nyheter / Idrotten vill utvecklas i HBTQ-frågan så att fler känner sig välkomna

Idrotten vill utvecklas i HBTQ-frågan så att fler känner sig välkomna

På söndag startar Pride i Skellefteå – idrotten finns tydligt representerad under veckan, dels för att ta ställning men också för att höja kunskaperna kring hur idrottsrörelsen kan bli bättre på att få alla att känna sig välkomna.

Idrotten är den största mötesplatsen i Västerbotten där utövare, ledare, idrottsföräldrar, domare, funktionärer och vänner möts i stort sett varje dag. På så sätt har idrotten potential att vara en fantastisk arena för inkludering. Tyvärr vittnar verkligheten om starka normer och fördomar som tillsammans med låga kunskaper gör att diskriminering och psykisk ohälsa är vardag för många HBTQ- och transpersoner. 
– Idrottsrörelsen, precis som många andra delar av samhället, behöver öka sina kunskaper när det gäller att inkludera HBTQ- och transpersoner, säger Åsa Johansson, sakkunnig i inkluderingsfrågor på RF-SISU Västerbotten.

Föreläsning med Annelie Salminen

Ett av idrottens bidrag under Pride-veckan är den kostnadsfria föreläsningen med Annelie Salminen, författare, skrivarpedagog, ungdomscoach och social entreprenör med inriktning mot HBTQ-frågor. Föreläsningen riktar sig framför allt till personer som på olika sätt är engagerade i idrottsrörelsen och fokus ligger på bemötande, värderingar och attityder. Extra fokus läggs på hur transpersoner kan inkluderas i idrotten. 
– Vi hoppas att föreläsningen ska bidra med nya synsätt på normer kring kön i dagens samhälle, tillsammans med checklistor och övningar kopplade till hur den enskilda föreningen kan arbeta för att inkludera och välkomna HBTQ-personer, säger Johansson.

Skellefteå AIK går först i Pride-paraden

Idrotten tar även en stor roll i Pride-paraden lördag 15 februari. Skellefteå AIK:s damlag har tillfrågats och tackat ja till att bära Pride-flaggan och leda paraden. 

– Det är viktigt att idrotten tar ställning och syns i det här sammanhanget. Jag hoppas att fler idrotter och lag hakar på i paraden och hjälper till att sprida budskapet om allas lika värde och rättigheter. Så får vi inte bara en bättre idrottsrörelse utan också ett bättre samhälle, fortsätter Johansson.  

Inkludering ett prioriterat mål och aktuellt ämne

Arbetet med inkludering är ett tydligt och prioriterat mål inom idrottsrörelsen och ses som en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling.

– Regionalt verkar vi för att föreningar ska se mångfaldsarbetet som en naturlig del i sin verksamhet och vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens och verktyg för att skapa en mer inkluderande föreningsmiljö, säger Johansson. 

På riksnivå syns frågan exempelvis genom samarbete med RFSL och RFSL Ungdom för att öka kunskapen kring inkludering och se över idrottens invanda strukturer. 
– Kompetenshöjande insatser och att se över idrottens strukturer är viktiga delar i utvecklingsarbetet. Ett medvetet förhållningssätt till kön och könsindelning hos den enskilda tränaren kan till exempel göra enorm skillnad för de barn som är en del av verksamheten. Det är avgörande att varje idrott parallellt även ser över sina tävlingsbestämmelser, säger Malin Träff, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, i ett pressmeddelande från Riksidrottsförbundet.

Exempel på frågans aktualitet inom idrottsrörelsen syns på många ställen. Den tidigare handbollsspelaren Loui Sand har i media öppet berättat om beslutet att lägga ned handbollskarriären och ställa sig i kö för att få diagnosen könsdysfori. Senast sågs han som prisutdelare på Idrottsgalan. Basketelitspelaren Moa Filén Hammarström, som nu går under namnet Noel Filén Hammarström, har även han berättat om sin könsdysfori, vilket följts av en diskussion om dispenser och riktlinjer för transidrottare.

För mer information om inkluderingsarbetet i Västerbotten, kontakta: 
Åsa Johansson, sakkunnig i inkluderingsfrågor på RF-SISU Västerbotten, 072-453 87 87

Mer information om föreläsningen med Annelie Salminen:https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1366436

Riksidrottsförbundets samarbete med RFSL och RFSL Ungdom:https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/Barnmedtranserfarenhetskainkluderasiidrotten


Relaterat innehåll:

https://www.svt.se/sport/idrottsgalan/loui-sand-det-har-aret-har-nog-varit-det-sjukaste

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/2GlJLr/vi-behover-se-oss-sjalva-i-spegeln?fbclid=IwAR3Nrd3Nn-gtzj1RHSzCj20vKKEWLb-RI1FGsRxuu57x8oqibVbAaiRUSTQ

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/QoB2gQ/att-fa-vara-mig-sjalv-vagde-sa-mycket-tyngre

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/zGP3a9/det-enda-jag-vet-ar-att-idrott-inte-ar-rattvist