Hem / Egna nyheter / Idrottens kamp är långt ifrån över – ytterligare 500 miljoner behövs från regeringen

Idrottens kamp är långt ifrån över – ytterligare 500 miljoner behövs från regeringen

Vår egen ordförande, Åsa Ögren, och Riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson, gör det tydligt att idrottsrörelsen behöver ytterligare ett stödpaket för juli-september. 500 nya miljoner efterfrågas från regeringen.

Idrottsrörelsen har precis som många andra områden i samhället drabbats hårt av effekterna av coronapandemin. Västerbotten, Sverige och världen kommer att vara förändrad och behöva en omstart när pandemin är över. Den omstarten vill idrottsrörelsen, med sitt viktiga samhällsuppdrag, vara en del av. Men för det behöver vi livskraftiga, starka föreningar – föreningar som just nu är i stort behov av ekonomiskt stöd. Därför behövs ytterligare stödpaket från regeringen.

Regeringen gav 20 mars beskedet att 500 miljoner kronor skulle avsättas för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Vid ansökningstidens slut hade 4064 föreningar i hela landet ansökt om en total summa på nära 1,3 miljarder kronor – 800 miljoner kronor mer än vad stödpaketet räckte till. I Västerbotten tilldelades 92 föreningar totalt 4 648 000 kronor, men flera föreningar blev utan stöd.

Då stödpaketet var tidsbegränsat till sista juni har sommaridrotterna med sina många och stora evenemang ännu inte fått möjlighet att ta del av något extra stöd. Två exempel från Västerbotten är Umeå Fotbollsfestival i Umeå (UFF) och Nordic Light Outdoor Sports (NLOS) i Skellefteå – evenemang som med sin frånvaro inte bara innebär krossade sommardrömmar utan också stora hål i arrangörsföreningarna ekonomi. UFF omsätter drygt 4 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner är ren vinst som återinvesteras i Mariehems SK. För NLOS hade arrangören Skellefteå FF budgeterat med ca 500 000 kr i vinst, vinst som skulle ligga till grund för att vidareutveckla verksamheten. Det är bara två av många exempel.

Ingen vet hur länge coronarestiktionerna kommer att vara gällande. Vi kan dock vara säkra på att idrotten i hög grad kommer att fortsätta påverkas även under sommaren och i början av hösten, med inställda evenemang och tomma läktare. Vi vet också att idrotten egentligen drabbas mycket hårdare än de 500 miljoner kronor som efterfrågas, men förstår samtidigt att idrottsrörelsen inte kan bli kompenserad fullt ut. Det är dock mycket viktigt att vi får ett snabbt besked från regeringen.

Vi kämpar varje dag för att föreningslivet ska överleva och klara sig tillräckligt så att vi kan fortsätta vara den mötesplats som människor behöver. Det gäller både under krisen och efter krisen.  

Åsa Ögren, ordförande RF-SISU Västerbotten

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna