Hem / Egna nyheter / Idrottens goda samtal måste fortgå – även när vi inte kan mötas fysiskt

Idrottens goda samtal måste fortgå – även när vi inte kan mötas fysiskt

För att corona inte ska begränsa vare sig demokratin eller möjligheten att delta i de goda samtal som förs inom idrotten måste vi fortsätta mötas. Ordförande Åsa Ögren uppmanar alla föreningar att inte ställa in, utan ställa om och utforska nya sätt.

"Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Det är också en arena för möten, för demokrati och för utveckling. Här bjuds medlemmarna in att i de goda samtalen växa som individ, i förening och för samhällets utveckling. Vi vet att en förening som har pågående samtal om frågor som ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för medlemmarna att må bättre, utvecklas mer och viljan att stanna kvar ökar.

Idrotten och dess folkbildning, det vill säga samtal och erfarenhetsutbyten som leder till förändring och utveckling, utgör Sveriges största folkrörelse. Idrottens alla möten formar och bygger både samhälle och individ. Det måste vi värna och stimulera – även i coronatider. Just nu behöver vi hjälpas åt för att hitta innovativa lösningar för att fortsätta mötas, och i det se möjligheterna snarare än hindren.

Under 2019 nådde vi genom idrottens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, hela 27 184 unika deltagare i Västerbotten. Det motsvarar mer än 10 procent av länets befolkning. Vi vet också att vi når både en jämställd och ung målgrupp. Under 2019 var nära hälften av alla deltagare kvinnor och 6 av 10 deltagare under 25 år – en fördelning som befäster idrottsrörelsens potential att på ett jämlikt sätt forma morgondagens samhällsmedborgare.

Coronarestriktionerna har på många sätt påverkat idrottsrörelsen. Vi kan inte tävla eller träna på samma sätt som vi är vana. Formen för föreningens årsmöten och medlemsdialog har också utmanats. Det har blivit påtagligt att vi behöver ställa om de sätt vi utövar idrott på. Men vi behöver även ställa om – inte ställa in – hur vi möts. För att coronaviruset inte ska begränsa föreningens demokrati och möjligheten att delta i alla de goda samtal som vanligtvis förs behöver vi hitta nya sätt att mötas. De digitala verktygen ger oss möjlighet att utforska nya former av folkbildning, som även efter corona kan komplettera det fysiska mötet, öka flexibiliteten och stärka lärandet.

Jag vill på detta sätt uppmana alla idrottsföreningar att i coronatider fortsätta mötas, och ta chansen att utveckla formerna för möten. Behovet av att samtala torde vara minst lika stort nu som tidigare. Just nu kanske det till och med finns större utrymme än vanligt för detta, då andra aktiviteter begränsas. Våga stimulera medlemmarna med bildning och utvecklingsfrågor. Testa att genomföra lärgrupper digitalt. Uppmuntra till att delta i webbaserade utbildningar som kan genomföras hemma vid datorn. Kanske kan idrottens folkbildning fylla en ännu större roll i tider där de sociala kontakterna begränsas och soffsittande seriestreamande ökar.

Till alla inom Sveriges största folkrörelse: Låt oss fortsätta mötas – även om det blir i digital form. För livslångt lärande är lika viktigt som livslångt idrottande, innan, under och efter Corona."

/Åsa Ögren, ordförande RF-SISU Västerbotten