Hem / Egna nyheter / Idrotten är med och bidrar när Jörn tar emot flyktingar från Ukraina

Idrotten är med och bidrar när Jörn tar emot flyktingar från Ukraina

I Jörn har föreningarna och diverse organisationer arbetat med att sammanlänka asylsökande och nyanlända mot det övriga samhället. Nu blir det återigen aktuellt när närmare 150 ukrainska flyktingar väntas anlända till Jörn.

Jörn är ett samhälle som under lång tid har varit flyktingmottagare och där behovet funnits av att underlätta integrationen och öka kontaktytan för de nyanlända mot resten av samhället. Nu under våren väntas det anlända cirka 150 ukrainska flyktingar till Jörn som kommer att få husrum på Jörn Experience hotell.

Bra samarbete mellan föreningar och organisationer

I Jörn finns ett antal föreningar och organisationer som aktivt arbetar med att det ska vara trivsamt att bo på orten. Bland annat har Rädda Barnen, Vuxenskolan, fritidsgården, Jörns IF, biblioteket och Hej främling! verksamhet där samarbetet har mynnat ut i aktiviteter på sport- och påsklovet samt frititidsaktivieter på kvällstid. 

 I ett relativt litet samhälle där många känner många är det extra viktigt att det finns ett gott samarbete mellan de aktiva organisationerna, säger William Grenholm, sakkunnig på mångfald, RF-SISU Västerbotten.

Under våren har RF-SISU Västerbotten varit med och stöttat en föräldrautbildning i samverkan med Jörns IF och Furuskolan. Totalt deltog drygt 60 personer, varav närmare 30 ukrainska flyktingar, där fem tolkar användes för att översätta utbildningen.

– Ur en anordnares synvinkel är jag jättenöjd med resultatet. En bra utbildning med fokus på föreningslivet generellt och med extra fokus på Jörns IF som är en viktig förening för barn och ungdomar på samhället, säger William Grenholm.

Idrottens betydelse

I samarbete med RF-SISU Västerbotten har lokala föreningar som Jörn IF och SK Järven tidigare skapat aktiviteter för att underlätta integrationen för asylsökande och nyanlända. Genom föreningarnas aktiviteter bidrar idrotten till att hitta en lättare och snabbare väg in i det svenska samhället.

– Idrotten har en jättestor betydelse här. Det är ett ställe där alla är välkomna och det blir naturligt för många att umgås över sociala gränser. Jag tror idrotten kan föra ihop ett samhälle. RF-SISU Västerbotten försätter kontinuerligt att stötta och följa upp arbetet som sker i Jörn, avslutar William Grenholm.