Hem / Egna nyheter / I armkrok med Länsförsäkringar Västerbotten för en tryggare idrott

I armkrok med Länsförsäkringar Västerbotten för en tryggare idrott

Tillsammans med Länsförsäkringar Västerbotten vill vi verka för en ännu tryggare idrott i länet – och därigenom ett tryggare Västerbotten. Nu inleder vi ett samarbete med målet att utöka stödet till idrottsföreningar kring trygga idrottsmiljöer.

– Syftet är dels att lyfta upp frågan högre på agendan och dels att ge föreningar verktyg för att bedriva idrott som upplevs trygg och utvecklande. Tillsammans med Länsförsäkringar Västerbotten stärks vår förmåga att vara ett ännu bättre stöd gentemot föreningarna, säger Alexandra Nilsson, idrottskonsulent på RF-SISU och projektledare för samarbetet.

Starkare tillsammans mot ett gemensamt mål

Det gemensamma målet är en ännu tryggare idrott – en idrott där det råder nolltolerans vad gäller mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp, och en idrott som arbetar för att alla ska känna sig välkomna och delaktiga och kunna delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det ger i slutändan också ett tryggare Västerbotten.

– Även om idrotten på många sätt är jättebra för många, så vet vi att det också finns de som inte upplever idrotten som en trygg plats att vara på. Det behöver vi alla inom idrottsrörelsen aktivt och kontinuerligt jobba med. Vi tror att vägen mot målet framför allt handlar om att stärka föreningarnas egen utvecklingskraft i kombination med att sätta ljus på frågan. Där kan vi på RF-SISU vara en katalysator och Länsförsäkringar är i det här fallet en möjliggörare, säger Alexandra.

– Under en längre tid har vi genom vår sponsring ställt krav på att de föreningar som vi stöttar ska erbjuda en trygg miljö för våra barn och ungdomar. Detta är ett ytterligare led i att kunna möjliggöra det, något som känns riktigt bra i magen, säger Marcus Sandström, Länsförsäkringar Västerbotten.

Extra resurser för att arbeta med frågan

Rent konkret innebär samarbetet att Länsförsäkringar Västerbotten under en tvåårsperiod bidrar med resurser till RF-SISU Västerbotten.

– Kort och gott får vi bättre möjligheter att lägga ännu mer tid och kraft på att arbeta med just det här. På så sätt kan vi stärka det arbete som vi och många föreningar redan gör, säger Alexandra.

– Det kommer att ta sig uttryck i allt från kartläggningar till kompetens- och utvecklingsstöd gentemot föreningar och även nätverkande och samverkan mellan olika parter som berörs av frågan, fortsätter hon.

– Det här är något som möjliggjorts via en extra avsättning från vårt fullmäktige och något som vi hoppas kommer att stärka föreningarna ytterligare i sitt arbete för en trygg idrott, säger Marcus.

I praktiken kommer startskottet för satsningen att gå i höst med en rad aktiviteter som fokuserar på att skapa en ännu tryggare idrott för fler.