Hem / Egna nyheter / Hur ser er bästa plan ut?

Hur ser er bästa plan ut?

Nu drar idrottsrörelsen i gång igen. Är din förening redo? Genom folkbildning i lärgrupper kan din förening lägga upp planen för att på bästa sätt få fart på verksamheten igen. RF-SISU Västerbottens idrottskonsulenter finns med som bollplank.

Vad behöver du och din föreningen göra för att på bästa sätt få fart på verksamheten igen? Arbetet med återstarten är högaktuell nu när en rad restriktioner tagits bort. Vi vet att många idrottsföreningar i länet drabbats hårt av pandemin och genom att hjälpas åt kan vi samla kraft, ingjuta energi, framtidstro och engagemang i arbetet vi står inför.

Samlas i lärgrupper och lägg upp er bästa plan

Samla olika funktioner i föreningen i lärgrupper och lägg upp en plan för hur ni ska ska ta er an återstarten. Våra idrottskonsulenter hjälper er gärna igång och kan vara bollplank. Genom att analysera vilka behov ni har framåt och samtidigt dra lärdomar av de effekter som pandemin burit med sig kan ni lägga upp en bra och effektiv åtgärdsplan.

Material att utgå från:

För att hjälpa er att göra analys och handlingplan finns här material att utgår från:

Lärgruppsplan, återstart i förening

Dialogduk, återstart i föreningdialogduk kopiera.jpg