Hem / Egna nyheter / Futebol dá força stärker tjejer och killars självkänsla

Futebol dá força stärker tjejer och killars självkänsla

Det globala nätverket Futebol dá força utbildar ledare med målet att göra världen till en mer jämlik och rättvis plats. Under våren erbjuder vi ett par utbildningar tillsammans med dem.

Vad är Futebal da Forca, och varför ska man gå deras utbildningar?
– Futebol dá força utgår ifrån fotbollen som en effektiv plattform för att nå ut brett eftersom det är världens mest spelade sport. Globalt sett har tjejer inte jämlika möjligheter att utöva sina rättigheter eller utvecklas till sin fulla potential. Inte heller har de samma tillgång till trygga platser inom idrotter, eller till förebilder, som kan stötta dem i att utvecklas och leva hälsosamma liv. I Sverige ser det lite annorlunda ut och numer vänder man sig till ledare för både tjejer och killar. Futebol dá força är en organisation som stärker, utbildar och stöttar ideella ledare över hela världen, både online och på plats, som sedan stärker tjejer och killar och förändrar attityder och normer i samhällen. Så den som deltar i utbildningen bidrar till en inkluderande samhällsutveckling. Och sen är det kul också, säger verksamhetschef Ola Svensson på RF-SISU Västerbotten.

Vad erbjuder vi nu under våren?
– Vi har två utbildningar på gång. Dels en allmän utbildning som passar för alla tränare oavsett sport, dels en utbildning riktad mot fotbollstränare i samarbete med Västerbottens fotbollförbund som pågår i 10 veckor under våren och försommaren.

Berätta mer om utbildningen för fotbollstränare
– Oavsett om du har många års erfarenhet av ledarskap eller ingen alls passar utbildningen för dig. Den är indelad i 3 moduler som totalt omfattar 16 timmars studier (filmer, övningar, digitala träffar). Via Futebol dá forças digitala utbildningsplattform tar sig ledare an utbildningen i egen takt genom en mix av videos, egna reflektionsövningar och liveträffar. Du förbereder dig genom att se filmer hemma under veckan och vid samtalen på liveträffarna fördjupar vi kunskap och delar insikter och erfarenheter.

Utbildningen tar upp delarna värdebaserat ledarskap, SRHR för fotbollstränare och tränarutbildning C-diplom. Du får lära dig hur du genom ditt ledarskap kan skapa en trygg plats och ett positivt socialt sammanhang. Du stärker också din kapacitet som ledare att lyfta och ta samtal kring viktiga frågor i dina spelares liv. Utbildning ger också en grundläggande förståelse för barns inlärningsprocess och hur du kan planera fotbollsträningar för att tillmötesgå alla spelares behov och leda deras utveckling som fotbollsspelare utifrån ett barnrättsperspektiv.

Den allmänna utbildningen, vad handlar den om?
– Tillsammans med Futebol dá Força erbjuder vi också Värdebaserat ledarskap som passar för tränare i alla idrotter. Det är egentligen den första modulen i fotbollsutbildningen. Men den är så himla bra att vi vill erbjuda den till alla. Just här har fotbollsexemplen ersatts av mer allmänna idrottstermer. Utbildningen syftar till att skapa förståelse för dina värderingar och hur de påverkar ditt ledarskap. Du får lära dig hur du genom ditt ledarskap kan skapa en trygg plats och ett positivt socialt sammanhang för att stärka och förbättra utövarnas självkänsla, självförtroende och hälsa samt inkludera ungdomar oavsett bakgrund och hushållsekonomi. Även denna utbildningen ges digitalt och den pågår under 4 veckor och omfattar 6 timmars studier (filmer, övningar, digitala träffar).

Länk till utbildning för fotbollstränare

Länk till utbildning i värdebaserat ledarskap för ledare inom alla idrotter

Läs mer om Futebol dá Força