Hem / Egna nyheter / Åsa Ögren får fortsatt förtroende som ordförande

Åsa Ögren får fortsatt förtroende som ordförande

Under årsmötet blev Åsa Ögren omvald till ordförande för RF-SISU Västerbotten. Här ger hon sin bild av årsmötet, reflekterar över kommande verksamhetsår – och vad hon hoppas kunna summera när verksamhetsåret har passerat.

För tredje året i rad genomfördes årsmötet i digital form. Deltagarna bestod av 21 ombud från 19 idrotter och mötet leddes av Västerbottens landshövding, Helene Hellmark Knutsson.

Åsa, hur tycker du att årsmötet gick?

– Mötet gick på det stora hela bra. I bemärkelsen bra lägger jag; inga stora konflikter, inga ifrågasättanden och inga onödiga voteringar. Styrelsen blev omvald och vi har samma valberedning ett år till i alla fall. Jag uppskattar verkligen valberedningens arbete och genom att styrelsen är intakt kan vi fortsätta vårt gemensamma arbete.


Det som uppstod var ju en fråga om rösträtten via fullmaktsförfarande. Det visade sig att bakgrunden är en stadgeändring som vi inte noterat eller anpassat oss utefter. Bra att det kom upp och att vi nu vet att vi behöver förändra rutinerna inför årsmötet. Årsmötesordförande Helen HK skötte frågan, och hela mötet, med den äran.


Min tveksamhet ligger i dels att det är få SDF som deltar, som agerar eller reagerar på att vi har årsmöte. Säkert tycker de saker men de använder inte sin rätt och möjlighet att motionera för att utveckla, förbättra eller ifrågasätta. Jag gillar dynamiken som skapas av medlemmarnas delaktighet i vad vi gör. Jag tolkar ändå deras lågmälda deltagande som att de tycker att vi gör ett bra jobb.

Internt tycker jag också att vi behöver ha en dialog med revisorerna inför årsmötet och att någon av dessa medverkar och läser upp åtminstone uttalandena.

Du blev under mötet vald till ordförande även för kommande verksamhetsår. Vad tänker du om det?

– Jag är glad och stolt över att få vara RF-SISU Västerbottens ordförande. Vi har en hel del frågor som pågår över tid och som jag ser fram emot att fortsätta bära. Jag har även engagerat mig i några nationella sammanhang, arbetsgrupper och utvecklingsfrågor, som fortsätter det kommande året så företrädarskapet kommer att fortsätta vara mitt fokus både utåt och inåt i organisationen.

Finns det någon särskild fråga som du, i rollen som ordförande, ser som extra viktig under det här verksamhetsåret?

– Jag brinner för parasporten och allas rätt till fysisk aktivitet. Pandemins grepp om idrottsrörelsen de senaste två åren har både kvävt och utmanat idrottsrörelsen till förändringar men värst drabbad är de som redan innan pandemin hade störst utmaning att nå idrotten. Här är utmaningen också att vi inte kan lösa frågan själva. Vi behöver samverka med många aktörer som finns i och kring parasportaren.

Vad hoppas du att du ser när du summerar verksamhetsåret 2022?

– För det första hoppas jag att verksamhetsnivåerna återhämtat sig inom samtliga idrotter och att vi tydligt ser hur våra återstartsstöd lyft idrotten i Västerbotten till en ny stabil nivå.

För det andra hoppas jag att parasportens inkluderingsprocess inom specialidrottsförbunden på ett påtagligt sätt berikar idrottsrörelsen i Västerbotten.

För det tredje hoppas jag att kommuner och region på ett naturligt sätt bjudit in RF-SISU Västerbotten till dialog om samhällsutmaningar, utvecklingsfrågor och på alla sätt använder vår kompetens och vårt intresse att vara aktiv part i samhällsutvecklingen.