Hem / Egna nyheter / Alarmerande minskning av aktivitetsnivåer i Västerbotten

Alarmerande minskning av ungas idrottande i Västerbotten

Statistik från det statliga LOK-stödet visar en alarmerande minskning av idrott under coronaåret. I länet syns en minskning på 240.000 deltagartillfällen, vilket är 13 procent färre jämfört med 2019. För andra halvåret är minskningen hela 20 procent.

En nedgång i idrottsaktiviteter syntes redan i våras. Enligt statistik från det statliga LOK-stödet minskade deltagartillfällena under det första halvåret med 8 procent på nationell nivå och 7 procent i Västerbotten. Under hösten har minskningen eskalerat på ett mycket alarmerande sätt. För andra halvan av året minskade deltagartillfällena i Västerbotten med hela 20 procent.  

– Det här är mycket oroande, för individer, för samhället och för idrottsrörelsen. Vi visste redan innan pandemin att stillasittande och ohälsa generellt ökar, vilket i sig kan ses som en pandemi. Vi vet också att den åldersgrupp som redan innan corona var mest utmanande att behålla inom idrotten är den som drabbats hårdast av restriktioner och nedstängning. Nu gäller det att vi får igång idrottsrörelsen så snart det bara går, så att idrotten kan göra sitt för folkhälsan och så att livskraften i våra föreningar stimuleras. Men för det krävs att idrotten får fortsatt ekonomiskt stöd och så klart lättade restriktioner, säger Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

Tappet större högre upp i åldrarna – personer med funktionsnedsättning värst drabbade

Sett till hur pandemin slagit mot olika åldersgrupper kan konstateras att minskningen är större ju högre upp i åldrarna man kommer. Nationellt sett har åldersgrupperna 7-12 år och 13-16 år tappat ca 9 procent av deltagartillfällena, i Västerbotten är motsvarande siffra 12 procent. För gruppen 17-20 år har deltagartillfällena minskat med 15 procent nationellt, i Västerbotten 12 procent, och gruppen 21-25 år har minskat med 21 procent nationellt och 22 procent i Västerbotten. För personer med funktionsnedsättning över 25 år har deltagartillfällena minskat med hela 44 procent i Sverige och i Västerbotten 47 procent.  

– Det är skrämmande siffror över lag och vi är oroade över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap. En halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning är nästan ofattbar och oerhört allvarlig, kommenterar Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.   

Hårt slag mot inomhusidrotterna

Bland de tio största idrotterna är det nationellt sett hallidrotterna (innebandy, gymnastik, handboll och basket) som tappar mest tillsammans med budo och kampsport. För kampsporterna är det ett stort tapp överlag. De idrotter som klarar sig bra är antingen utomhusidrotter i stor utsträckning (fotboll) eller har delvis utomhuskaraktär ihop med hallar som ägs privat eller av förening (ridsport och tennis). 

 – Det här är nästa stora larmklocka. Vi vet att idrottslig mångfald, det vill säga ett brett utbud av idrotter som finns tillgängliga nära barn och unga, är avgörande för aktivitetsnivån. Att exempelvis kampsporterna, som är omvittnat duktiga på att nå de individer som står långt ifrån idrotten, drabbas så hårt riskerar att få stora konsekvenser, både på kort och lång sikt, avslutar Bromark.

LOK-siffrorna för helåret 2020