Hem / Egna nyheter / Folkbildning i praktiken

Folkbildning i praktiken

Lärgruppen används inom idrottens folkbildning när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans genom goda samtal. Men hur fungerar det i praktiken?

Att vara med i en idrottsförening handlar ju om mycket mer än bara idrott. Det är också en plats för lärande och goda samtal som utvecklar både individer och föreningen i stort. Det kallar vi idrottsrörelsens folkbildning – när människor och föreningar möts och växer tillsammans. Guldstaden Shotokan Karate är en av många föreningar i länet som har ett aktivt folkbildningsarbete. Här berättar ordförande, Ewa Andersson, hur de strukturerat arbetar med lärande i föreningen genom lärgrupper. 

Ewa, berätta hur ni jobbar med lärgrupper för att stimulera lärande i föreningen.
– I anslutning till våra träningspass kör vi ofta lärgrupper där vi samtalar om olika ämnen som är viktiga för oss. Värdegrundsfrågorna är särskilt viktiga och det är extra kul att de frågorna nu känns självklara bland våra aktiva. Vi tar också upp hur viktigt det är att uppföra sig bra och visa respekt för andra och visa god kamratskap, så det finns många aspekter vi lyfter fram förutom de många teoretiska delarna inom karaten som passar för lärgrupper. Även styrelsemöten ser vi som bra tillfällen för lärgrupper, där vi kan diskutera både stadgar och värdegrund.

På vilka sätt har RF-SISU varit stöd för er i folkbildningsarbetet?
– Vi har fått stor hjälp av vår idrottskonsulent, Kajsa Östlund, som har stöttat styrelsen och utbildat oss alla att förstå hur viktigt det är att hitta en bra struktur i arbetet, och att exempelvis styrelsemöten är ett bra tillfälle att lyfta värdegrundsfrågor i form av en lärgrupp, och även att göra långsiktiga planeringar.

RF-SISU ger stöd och guidning

Vi låter verksamhetschef, Annelie Nilsson, förtydliga vilket stöd RF-SISU kan vara och hur föreningen kan samverka med oss. 

Annelie, lärgruppen i sig handlar ju om att lära tillsammans i föreningen – varför ska föreningen samarbeta med RF-SISU kring det?
– Föreningarna har gott om ideer och klarar mycket själva, men vi kan bidra med material och underlag som gör arbetet lättare och som tar upp frågor som kan vara bra för en idrottsförening med verksamheter som spänner över olika åldersgrupper. Vi har också spetskompetens i olika ämnen och har även ett brett nätverk som kan bidra med kompetenshöjande insatser.

Kan RF-SISU även bidra med ekonomiska resurser för folkbildning i förening?
– Ja, vi delar inte ut rena pengar, men vi kan delfinansiera kostnader som uppkommer, exempelvis kostnad för pedagogiska hjälpmedel eller annat som kan behövas. Eftersom vi både fungerar som ett studieförbund och en förlängd arm för Riksidrottsförbundet kan vi ibland också växla upp folkbildningsinsatsen med andra sorters stöd så att det blir en helfinansiering.

Det här med registrering då, varför ska föreningen registrera sina folkbildningsaktiviteter hos oss?  
– Att registrera folkbildning kanske kan kännas krångligt och jobbigt, men vi hoppas att föreningen ser det som en investering. Genom att registrera lärgrupper synliggör man att det finns en struktur i föreningen som kan hantera fler frågor än själva idrottandet och det blir möjligt att svart på vitt visa på hur många ledare som jobbat med exempel värdegrundsfrågor och hur mycket tid som läggs på att fostra de aktiva i allt sånt som behövs för att bli en positiv del av samhället. De siffrorna blir en kvalitetssäkering och i förlängningen gör ett sånt arbete det också lättare att söka stöd och samarbeten med andra. Lärgrupperna är också en möjlighet för aktiva för att påverka sin egen situation, vilka rutiner som klubben ska ha och att reflektera över vad som är bra och vad som kan förbättras. Det är kunskaper som de bär med sig resten av livet. Det finns också ett dolt mervärde i att registrera lärgrupper – statistiken som RF-SISU samlar in fungerar som ett mätinstrument som avgör hur medel fördelas mellan idrotterna. Alla timmar räknas, så din förenings timmar kommer hela idrotten tillgodo!

Hur ska en förening göra för att börja med lärgrupper?
Börja med att gå in på rfsisu.se/vasterbotten. Där hittar du samtalsunderlag, filmer och reflektionsfrågor som kan vara en bra start. Du hittar också en förteckning över idrottskonsulenter som kan träffa er och intervjua om vilka behov ni har och som hjälper er igång.