Hem / Egna nyheter / En gemensam organisation

En gemensam organisation

Det som tidigare hette Västerbottens Idrottsförbund respektive SISU Idrottsutbildarna är nu en juridisk person och vårt nya namn är RF-SISU Västerbotten. Men uppdraget och det dagliga arbetet är precis som innan, fast lite enklare.

Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har sedan lång tid tillbaka arbetat med en gemensam ledning och ett gemensamt kansli. Därför påverkar sammanläggning av organisationerna inte den dagliga verksamheten kopplat till vårt uppdrag. Det är enbart en administrativ, intern åtgärd som förenklar och effektiviserar vår hantering av bland annat ekonomi, HR, IT och kommunikation. Vi kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag, och kommer precis som tidigare att särredovisa folkbildningsstödet eftersom SISU Idrottsutbildarna även fortsättningsvis är ett fristående studieförbund och bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.

Ny webbsida och logga

En synlig del i sammanläggningen är vår nya, gemensamma webbplats med adressen www.rfsisu.se/vasterbotten. Förhoppningen är att underlätta för föreningar, förbund och andra parter att ta del av vårt webbplatsinnehåll, som nu finns samlat på ett ställe. Vi har även en ny logotyp och nytt utseende som tydligare sammanlänkar oss med Riksidrottsförbundet och de övriga distriktsförbunden i landet.

Nya mailadresser

I och med sammanläggningen har vi även bytt mailadresser. De nya adresserna formas enligt principen This is a mailto link. Här ser du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare