Hem / Egna nyheter / 6,2 miljoner av regeringens krisstöd till Västerbottens idrottsföreningar

6,2 miljoner av regeringens krisstöd till Västerbottens idrottsföreningar

Idag får idrottsföreningar besked om vilket krisstöd de tilldelas för perioden juli-september. Föreningarna i Västerbotten får sammanlagt dryga 6,2 miljoner. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen gjort i förhållande till sin omsättning.

Totalt ansökte 82 idrottsföreningar från Västerbotten om krisstöd för tredje kvartalet. Av dessa beviljas nu 75 föreningar en total summa på dryga 6,2 miljoner. Detta kan jämföras med ansökningsperioden i våras när 92 föreningar i Västerbottens tilldelades en total summa på 4,6 miljoner.  

– 6,2 miljoner är mycket pengarDet har vi respekt för. Sommaren är högsäsong för många evenemang, något som också går igen när vi ser vilka föreningar som fått stöd. Vi är tacksamma för varje slant vi får till Idrottsrörelsen i länet. Det är helt nödvändigt. Samtidigt är det långt ifrån full kompensation. Vi ser dessutom att pandemin är långt ifrån över. Livskraftiga föreningar som orkar äga sin egen utveckling är den viktigaste faktorn för en stark idrottsrörelse. Det är vad vi riskerar just nu och det är därför så viktigt att fler kliver in och kompenserar rörelsen, både nu och imorgon, säger länsidrottschef Niclas Bromark.  

De som drabbas värst får mest 

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 1 juli till och med 30 september. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning.  Det genomsnittliga stödet till föreningar är 44 procent av ansökt belopp. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening. 

– Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, kommenterar Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande. 

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 23 november och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd under vecka 48.  

Idrotten behöver mer stöd 

Regeringens krisstöd till idrotten som totalt omfattar 1,5 miljarder kronor för 2020 kommer inte att räcka. På nationell nivå efterlyser Riksidrottsförbundet ytterligare 2 miljarder kronor för 2021. Därtill krävs regional och kommunal stöttning för att fortsatt ha en livskraftig idrottsrörelse att räkna med. 

– Jag upplever att regionen och våra kommuner hittills haft en något avvaktande inställning och att det funnits en del osäkerheter hur man ska rikta ett extra stöd. Det behöver vi gemensamt ta oss ur. Det bästa får inte bli det godas fiende. Istället för att vänta in den perfekta lösningen behöver vi se till att få ut pengar nu, för de behövs. Att vänta har vi inte råd med, avslutar Niclas Bromark