Hem / Utbildning/Folkbildning / Utbildningar för ledare och tränare

Utbildningar för ledare och tränare

RF-SISU Värmland erbjuder flera olika tränar- och ledarutbildningar. De riktar sig både till dig som är ny som ledare inom idrottsrörelsen och till dig som varit med ett tag och vill ta nästa steg. Att gå en utbildning hos oss hjälper dig att utvecklas och stärkas i din roll som idrottsledare. Vilken utbildning passar dig? Läs mer nedan om vårt utbud och tveka inte att kontakta någon av våra idrottskonsulenter vid frågor eller behov av mer information.

SISU Idrottsutbildarnas utbildningar

RF-SISU Värmland erbjuder SISU Idrottsutbildarnas tränar- och ledarutbildningar, som finns i hela landet. Utbildningarna är helt eller delvis webbaserade och kan kombineras i flera steg. De två första stegen i idrottens nya tränarutbildningar finns tillgängliga i dag, de övriga två stegen planeras för lansering längre fram.  

Idrottens tränarutbildningar

Idrottens nya tränarutbildningar* ska ge dig aktuell kunskap, tips och idéer för att du ska känna dig trygg i din roll som tränare samt bidra till att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Idrottens tränarutbildning vänder sig till tränare i alla idrotter, oavsett om du tränar barn, ungdom eller vuxna.
*Dessa utbildningar har ersatt de tidigare GTU1, Grundtränarutbildning 1 och GTU2, Grundtränarutbildning 2.

De idrottsövergripande utbildningarna är indelade i fyra steg:

Läs mer om Idrottens nya tränarutbildningar på SISU Idrottsutbildarnas nationella webb.

Idrottens föreningsledarutbildning

Idrottens föreningsledarutbildning är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare, och passar alla oavsett vilken idrott som just du är engagerad inom. Vi brukar kalla dessa utbildningar för idrottsövergripande.

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll du har i föreningen. Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning såväl för dig med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som dig som har en specifik roll i föreningen.

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning.

Just nu utvecklar vi Idrottens föreningsledarutbildningar, där Introduktionsutbildning för föreningsledare är klar. 

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att gå.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

Mer om Introduktionsutbildning för föreningsledare

Nästa steg, Grundutbildning för föreningsledare, beräknas lanseras under 2020.

RF-SISU Värmlands utbildningar

För distriktets föreningar tar RF-SISU Värmland också fram utbildningar efter behov och önskemål. Innehållet kan variera. Några exempel kan vara:

  • Hur du skapar trygga idrottsmiljöer
  • Hur du lär dig hjärt- och lungräddning
  • Hur du leder aktiva med NPF-diagnoser
  • Hur du levandegör föreningens värdegrundsarbete på ungdomsträningarna
  • Hur du säkrar att du leder i enlighet med Barnkonventionen

Vi anordnar utbildningstillfällen för små grupper såväl som samordnar stora konvent och seminarier för flera samverkande föreningar och/eller förbund. Hör av er till oss när ni har en idé om hur ni skulle vilja utveckla ledare och tränare i er förening så hjälps vi åt att planera ett lärande som passar just er.

Kontakta din idrottskonsulent
Gå till sök utbildning
Läs mer om våra aktuella utbildningar

Välja rätt tränarutbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med din förening eller med en idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Värmland. De har koll på vilken tränarutbildning du bör gå. Till kontaktlista för våra idrottskonsulenter.

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla som har lust kan genomföra. När det gäller nästa nivå, Grundutbildningen, så är det i dag 40 specialidrottsförbund (SF) som använder den som sin grundtränarutbildning. Övriga förbund har egna tränarutbildningar.

Du kan alltså välja att gå SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar och sedan eventuellt komplettera med delar för just din idrott, eller gå utbildningar enbart för din idrott. Några idrotter som har helt egna tränarutbildningar är fotboll, innebandy och gymnastik.