Hem / Program och föreläsare

Program och föreläsare

Program och föreläsare

Konferensen Idrott och mångfald är tillbaka, denna gång i digital form. Temat för i år är transpersoners inkludering och under dagen kommer du som deltagare att få möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom området.

Vi kommer att varva forskningsbaserad kunskap med personliga erfarenheter. Målet är att förmedla kunskap för att skapa förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna inom idrotten.

Dagen leds av Sofia B Karlsson, sakansvarig jämställdhet, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och Malin Elfman, idrottskonsulent och sakkunnig barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Värmland.

Konferensen arrangeras av RF-SISU Värmland, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Riksidrottsförbundet och RFSL.

Programmet pågår från klockan 08.45 till 15.15, 9 februari 2021. Konferensen kommer att teckenspråkstolkas genom Tolkforall.

Klicka här för att komma till anmälan

INLEDNING, KL 08.45-09.00

Moderatorer Sofia B Karlsson, RF och SISU och Malin Elfman RF-SISU Värmland hälsar välkomna tillsammans med Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland, Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör Karlstads kommun.

FORSKNING: TRANSPERSONER OCH IDROTT, KL 09.00-10.30

  • Åsa Ekdahl, Svenska gymnastikförbundet, medicinsk koordinator och Helen Åkerman Svenska Gymnastikförbundet, föreningsstöd: Kommer att föreläsa under rubriken "En resa mot en transinkluderande gymnastik". Under sommaren 2020 inledde Gymnastikförbundet en djupdykning i frågan kring könsidentitet och könsuttryck utifrån ett HBTQI- och, i synnerhet, transinkluderande förhållningssätt. Åsa Ekdahl och Helen Åkerman kommer att berätta om vad arbetet resulterat i och hur det ska bidra till en mer inkuderande gymnastik.

  • Håkan Larsson, GIH, Professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap: Problematiserar i sin presentation tävlingsidrottens könsuppdelning. Könsuppdelningen bygger på en binär syn på kön, nämligen att det finns två och att människor inte kan vara både och. Detta medför utmaningar – och ibland orättvisor – för transpersoner. Samtidigt bottnar könsuppdelningen i en annan rättviselogik, nämligen att flickor och pojkar, män och kvinnor ska kunna tävla på lika villkor. Hur kan idrottsledare navigera i frågor om kön, trans och jämställdhet?

  • Tommy Lundberg, Karolinska institutet, PhD universitetsadjunkt, Institutionen för Laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk fysiologi: Arbetar med forskning som fokuserar på arbetsfysiologi och reglering av skelettmuskelmassa och funktion i samband med träning, sjukdom och åldrande. Bland annat genomförs studier som undersöker muskelns anpassning till kombinerad styrke- och uthållighetsträning, effekter av anti-inflammatoriska läkemedel på muskeltillväxt och styrkeutveckling, samt åldersrelaterade förändringar i skelettmuskulaturen. Ett stort projekt följer även transpersoner som genomgår könsbekräftande hormonbehandling. Hos både transkvinnor och transmän studeras hur behandlingen påverkar bland annat muskelmassa, kroppssammansättning, styrka, hjärt-kärlfunktion samt diverse genuttryck i muskel, fett och hudvävnad. Tommy har publicerat en översiktsartikel om hur testosteronsuppressionen påverkar muskelmassa och styrka hos transkvinnor, och har anlitats som sakkunnig av bland andra World Rugby i frågor som rör transpersoners inklusion i idrotten.

  • Reflektioner i gruppsamtal


PAUS, KL 10.30-10.45


ERFARENHETER FRÅN IDROTTEN, KL 10.45-12.00

  • Vix Herjeryd, Stockholm Pride: Vix Herjeryd har en lång bakgrund inom Svenska Gymnastikförbundet som aktiv med transerfarenhet, utbildare, ledare och domare. Hen är förutom en av idrottarna i kampanjen ”Idrott för alla kroppar” även ordförande för Stockholm Pride. Vix presenterar i sin föreläsning resultat ur rapporten Trans & Idrott – ingen ska lämnas utanför. Upplevelser och erfarenheter visar på ett stort utanförskap och att idrotten har en lång väg att gå innan alla kan vara med på lika villkor. I presentationen lyfts bland annat att transpersoner utesluts från idrott genom slentrianmässig könsuppdelning, inte deltar i idrott  på grund av osäkerhet kring omklädningsrum och känner oro för att inte bli bemötta på ett respektfullt sätt.

  • Panelsamtal, Erfarenheter från idrotten. Vix Herjeryd leder samtal med fokus på transpersoners egna erfarenheter från idrotten. I panelen deltar Leon Reuterström, ishockey, Hanne Liljeholm, skateboard, Jonas Arvidsson, Inlines, Transammans Värmland.

  • Reflektioner i gruppsamtal


LUNCHPAUS, Kl 12.00-13.00


MÖJLIGGÖRANDE, KL 13.00-14.15

  • Panelsamtal, Vad krävs för att skapa en transinkluderande miljö? Sofia B Karlsson, sakansvarig jämställdhet på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, leder panelsamtal med Åsa Ekdahl (medicinsk koordinator på Svenska gymnastikförbundet), Helen Åkerman (föreningsstöd på Svenska gymnastikförbundet), Malin Träff (ansvarig barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna), Jonas Kirvall (strateg på Karlstads kommun), Ewa Wennmark (fritidsstrateg Uppsala kommun), Anna-Carin Jansson (stadskontoret Göteborgs stad).

  • Reflektioner i gruppsamtal


PAUS, KL 14.15-14.30


SAMTAL OM MÖJLIGHETER OCH FRAMTID, KL 14.30-15.00

  • Sam Larsson, ishockeyspelare: Sam tilldelades könet flicka vid födseln men kände sig redan i tidig ålder som kille. Sam kommer att i samtal med Sofia B Karlsson, RF och SISU, berätta om sin utmanande och spännande resa som talangfull målvakt i ishockey som inkluderat spel i pojklag i Piteå och damlag i Skellefteå.


AVSLUTNING OCH SUMMERING, KL 15.00-15.15

Moderatorer Sofia B Karlsson, RF och SISU, och Malin Elfman RF-SISU Värmland, summerar dagen tillsammans med Thomas Sundenhammar, distriktsidrottschef RF-SISU Värmland, Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör Karlstads kommun, Malin Träff, ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet, Stefan Wagnsson, lektor och docent idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.


Klicka här för att komma till anmälan.