Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser / Förtjänsttecken och utmärkelser

Förtjänsttecken och utmärkelser

Brons
kan tilldelas ledare som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 5 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens styrelse
  • minst 3 års aktivt och sammanhängande arbete i DF- eller SDF-styrelse

Silver
kan tilldelas ledare som tidigare erhållit förtjänsttecknet i brons och som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 10 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens huvudstyrelse
  • minst 6 års aktivt och sammanhängande arbete i DF- eller SDF-styrelse 

Guld
kan tilldelas ledare som tidigare erhållit förtjänsttecknet i silver och som fullgjort arbete i huvudstyrelsen

  • minst 15 års aktivt och sammanhängande arbete i föreningens huvudstyrelse
  • minst 12 års aktivt sammanhängande arbete i DF- eller SDF styrelse.

Ovanstående bestämmelser gäller även för personer anställda inom idrottsorganisationerna.

Ansökan om RF-SISU Värmlands förtjänsttecken skall skriftligen göras i formuläret eller på fastställd blankett, minst en månad före utdelandet. Blanketten (pdf-fil) eller rekvireras från förbundets kansli, 010-476 47 01 This is a mailto link eller 010-476 47 13 This is a mailto link

Observera att ansökan gäller endast för de personer som ingår i föreningens/SDF:s huvudstyrelse. Ansökningar för sektionsstyrelser hänvisas till specialdistriktsförbunden (SDF).

Förtjänstmedaljen i guld
är förbundets högsta utmärkelse och kan tilldelas idrottsledare inom distriktets idrottsorganisationer som genom mångårigt förtjänstfullt och framgångsrikt idrottsligt arbete gagnat idrotten i distriktet och som tidigare erhållit förtjänsttecknet i guld. Förslagsrätten har DF-styrelsen samt SDF-styrelse.

Andra utmärkelser och gåvor

Utdelning av utmärkelser bör ske i samband med föreningars/förbunds jubiléer eller årsmöten.

RF-SISU Värmland representerar om möjligt vid jubileer och då företrädesvis vid 50-, 75- och 100-årsjubileer.

Förbundet (RF-SISU Värmland) kan låta sig representeras genom annat förbund eller organisation.

Beslut i ovanstående ärenden handläggs av RF-SISU Värmlands administrativa avdelning efter förslag från kansliet och anmälan till styrelsen. Ovanstående gäller dock ej förtjänstmedaljen för vilken beslutanderätten handhaves av styrelsen.

RF:s förtjänsttecken i guld utdelas vid Riksidrottsmöten, förslag tillställes DF-styrelsen från SDF-styrelsen för vidarebefordran till Riksidrottsstyrelsen, vilken beslutar om tilldelning efter fastställda normer. Dock skall vederbörande ha erhållit RF-SISU Värmlands förtjänstmedalj i guld.