Jubileumsfonden

I samband med Värmlands Idrottsförbunds 100-års firande blev förbundet uppvaktade med pengagåvor som var riktade till ett ledarstipendium. Stipendiet delas ut till två ledare, en kvinnlig och en manlig, som är aktiva i idrottsföreningar verksamma i RF-distriktets geografiska område.

Stipendium utdelas till ledare som i sin vardagliga ledargärning utövar ett ledarskap som väl stämmer in i idrottens policydokument "Idrotten vill". Stipendiesumman är på 8000 kronor till vardera stipendiat.

Ansökan via formulär senast 31 januari till RF-SISU Värmland.    

Kontakt Lars Andersson 010-476 47 03
This is a mailto link