Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Värmland administrerar ett antal stipendier och utmärkelser till idrottsledare och/eller aktiva. Här nedan finns information om till vilka grupper de olika stipendierna och utmärkelserna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

Stipendier

Jubileumsfonden
Ledarstipendie.

Stiftelsen Värmländsk idrott
Vänder sig till ungdomsledare och aktiva idrottsungdomar i ålder 16-22 år.

Folksam Ledarcamp
Vänder sig till föreningens unga ledare, 16-25 år.

Idrotts-Orden Värmland
Vänder sig till idrottsungdomar som nått idrottsliga framgångar.

NWT:s Idrottsstipendier
Vänder sig till ungdomsledare och aktiva idrottsungdomar.

TRYGG:s 60-årsfond
Vänder sig till RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet.

Utmärkelser

RF-SISU Värmlands utmärkelser kan tilldelas specialdistriktsförbund, förening och idrottsledare inom distriktet vilka kan omvittnas ett aktivt idrottsledarskap som varit till gagn för värmländsk och svensk idrott. Förslagsrätt har DF-styrelse, SDF-styrelse samt föreningsstyrelse. Förtjänsttecken finns i brons, silver och guld.

Hedersutmärkelser till SDF och föreningar
Diplom kan tilldelas organisationer vid 10-, 25- och 40-årsjubileum eller vid annat tillfälle. Bordstandar tilldelas organisationer vid 50-årsjubileum.

RF-SISU Värmlands styrelse förbehåller sig rätten att i förekommande fall utdela andra utmärkelser och/eller gåvor.

Läs mer om kriterier för förtjänsttecken och övrig information om andra utmärkelser och/eller gåvor.

Ladda hem
Utmärkelser - regler (pdf)
Utmärkelser - ansökan (pdf)

RF-Stipendier/utmärkelser hittar du här.