Hem / Bidrag och stöd / Idrott för 65+

Idrott för 65+

RF-SISU Värmland har nu möjlighet att bevilja projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre - vi kallar det för Idrott 65+.

Idrottsrörelsen har ett pågående förändringsarbete, Strategi 2025, med målbilden ”Idrott hela livet”. RF-SISU Värmland arbetar på flera olika sätt med att stödja, inspirera och utveckla distriktets idrottsföreningar så att vi tillsammans kan nå detta mål och stärka Värmlands befolkning. Vi är därför väldigt glada att under 2022-23 kunna erbjuda idrottsföreningar att söka projektstöd för att utveckla sin verksamhet för målgruppen 65+.
 
Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening.
 
Det är möjligt att söka stöd inom två huvudområden:
 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
 • Läger. Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.

Förslag på sökbara områden:

 • Inköp av lånematerial till nystartad verksamhet
 • Prova på-verksamhet
 • Projektledning
 • Ledararvode
 • Spontanidrott
 • Motionsidrott
 • Lokalhyra

Så här ansöker ni

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent. Ansökningsperioden är löpande under hela 2022 och fram till den 31 oktober 2023. Ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas. Vi ser mycket positivt till att målgruppen är involverad i planeringsprocessen. Överväg gärna att utveckla idén i lärgruppsmiljö. 
 
Har ni frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Värmland. Kontaktuppgifter hittar du här