Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Vi vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. 

RF-SISU Värmland ansvarar för att fördela anläggningsmedel för vårt distrikt. Under 2022 har vi i Värmland 3 280 000 kr att fördela inom området Anläggning- och idrottsmiljöer. Maxbelopp att söka i Värmland är 400 000 kr. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om medel för att förverkliga idén.

Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Ansökan till Padelprojekt
Enligt nya riktlinjer från RF har Värmland valt att bevilja max 75 000 kr till bygge av padelbana. Dessutom ska föreningen ha en plan för barn- och ungdomsverksamheten kopplat till projektet, samt hur ytan ska gynna den ordinarie verksamheten.

Det finns sex olika stöd som idrottsföreningar kan söka inom anläggningsstöd

"Inom alla områden ska projekten genomföras inklusive moms med möjligt undantag för projekt som sker i samarbete med en kommun i rollen som byggansvarig."

Stöd till Idrottsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till Idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
RF-SISU Värmland har ingen budget till stora projekt.

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för parasport

Så ansöker ni om anläggningsstöd

  • Steg 1. Ansökningar tas emot och behandlas löpande. Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta ansvarig hos RF-SISU Värmland, Lars Andersson, på telefon 010-476 47 03 eller e-post: This is a mailto link. Han gör en förhandsbedömning och guidar er rätt vad gäller ansökan. Läs också igenom allt som står här på hemsidan om respektive anläggningsstöd, se ovan.
  • Steg 2. När ni bollat er idé med Lars och fått ett klartecken är det dags att skicka in ansökan. Det gör ni i Idrottonline, enligt följande instruktioner. När det gäller frågor kring idrottslyftsmodulen, Anläggning i IdrottOnline, kontakta Monika Wikström, telefon: 010-476 47 76 eller e-post: This is a mailto link

Du kan få stöd från fler aktörer

Det finns fler organisationer, myndigheter och lokala stiftelser som också har ansökningsbara bidrag kopplat till idrottsmiljöer. Några exempel är:

  • Allmänna arvsfonden. Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
  • Jordbruksverket. Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.
  • Boverket. Erbjuder olika stödformer till ideella föreningar. Klicka på länken och läs mer om vilket stöd ni kan ansöka om.