Hem / Bidrag och stöd / Sparbanksstiftelsen Alfa

Stöd från Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar, i samverkan med RF-SISU Värmland, stöd till föreningar inom tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling".

Om stödet

Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet. I samråd med RF-SISU Värmland har stiftelsen beslutat att inledningsvis prioritera stöd inom tre områden under 2021:

1. Föreningsägda anläggningar - stöd till renoveringsprojekt - stöd till energi- och miljöprojekt
2. Unga ledare
3. Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”

I Värmland riktar sig stödet till föreningar i Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby. (Storfors och Årjäng ingår formellt men där finns i dag lokala sparbanker som ger bidrag till idrott. Dessa kommuner omfattas inte av denna insats.).

Så söker föreningar stödet

Ta kontakt med RF-SISU Värmlands idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer.

Om Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och aktiv ägare i Swedbank som driver sparbanksidéns tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten ska göra nytta där den uppstått. Från den aktieutdelning stiftelsen får genom ägandet i Swedbank kan man dela ut bidrag inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsområde för Sparbanksstiftelsen Alfa i Värmlands län är: Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Torsby. (Storfors och Årjäng ingår formellt men där finns i dag lokala sparbanker som ger bidrag till idrott. Dessa kommuner omfattas inte av denna insats.).

Stiftelsen verkar genom det den äger och är angelägna om att Swedbank synliggörs när de lämnar bidrag. Föreningar som erhåller bidrag förväntas delta vid gemensam samling i december, i samband med offentliggörande av erhållna bidrag. Bidragen som ges ska inte ha karaktär av sponsring utan ska bidra till utveckling av ett specifikt område som långsiktigt känns angeläget för samhällsutvecklingen. Inom varje kommun finns ett prisbasbelopp att söka.

Kontakt

RF-SISU Värmlands idrottskonsulent i din kommun.

Länkar

Ansökningsblankett

Redovisningsblankett

Riktlinjer för att söka stödet ”Föreningsägda anläggningar” (stöd till renoveringsprojekt energi- och miljöprojekt)

Informationsblad