Hem / Bidrag och stöd / Inkluderingsmedel fokus etnicitet

Inkluderingsmedel fokus etnicitet

För att underlätta för föreningar att starta integrationsfrämjande idrottsaktiviteter går det att söka bidrag från oss på RF-SISU Värmland.

Vill er förening utveckla verksamheten och engagera er inom integration? Föreningar som i dagsläget driver satsningar som möjliggör för en inkluderande verksamhet, eller som vill starta igång, är välkomna att höra av sig till oss. Till kontaktlista för idrottskonsulenter.

Riktlinjer

Målgrupp
Den målgrupp vi fokuserar på är nyanlända och asylsökande i alla åldrar. Insatser för underrepresenterade målgrupper prioriteras. Extra prioritet på tjejer med utländsk bakgrund.

Satsningarnas utformning
Satsningen bör göras i samarbete med boenden/flyktinganläggningar, ideella organisationer, kommunen eller andra aktörer som arbetar med målgruppen. Satsningarna kan genomföras som till exempel motionsidrott, prova-på-aktiviteter, spontanidrott, ordinarie verksamhet, idrottsskolor eller annan verksamhet i samverkan med skolan.

Långsiktighet
Verksamheten ska vara hållbar över tid och möjliggöra långsiktig inkludering i ordinarie verksamhet när inkluderingsmedel är förbrukade.

Ansökan

Digital ansökan görs via föreningens IdrottOnlinesida under fliken ”Idrottsmedel”. Kontakta alltid er idrottskonsulent och diskutera igenom er planerade satsning innan ni skickar in er ansökan. Till kontaktlista för idrottskonsulenter.