Hem / Vi arbetar med / Jämställd idrott

Målet: ett jämställt Idrottsvärmland

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. I Värmland ska alla, oavsett kön, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Ta hjälp av oss om du vill bidra till ett mer jämställt Idrottsvärmland.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. RF-SISU Värmland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma ett mer jämställt Idrottsvärmland.

Så arbetar RF-SISU Värmland med jämställdhet

I Värmland har vi i dag ett flertal arbetsmetoder igång kopplat till jämställd idrott. Kontakta oss gärna om din förening eller ditt förbund vill veta mer.

Schyst idrott

Hur ska idrottsföreningar kommunicera för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade? Schyst idrott är en handbok som innehåller tips kring ord, bild och symboler som hjälper dig som föreningsledare att kommunicera inkluderande. Schyst idrott är framtagen av Region Värmland tillsammans med RF-SISU Värmland och värmländska idrottsföreningar. Läs mer på schyst.se.

Webbutbildning Fifty/Fifty

Onlineutbildningen Fifty/Fifty riktar sig till föreningsstyrelser och är i nuläget öppen för alla idrottsföreningar i Värmland. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse. Utbildningen har tagits fram av Värmlands Innebandyförbund, i samarbete med RF-SISU Värmland. Läs mer på fifty-fifty.nu.

Idrottensrörelsens samlade jämställdhetsarbete

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017 i Karlstad. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. För information om idrottsrörelsens samlade insatser, kolla in rf.se.