Hem / Vi arbetar med / Föreningsutveckling

Vi stöttar distriktets föreningar

RF-SISU Värmland är stödorganisation till idrottsörelsen i Värmland. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas. Läs mer om vilket stöd ni kan få som förening.

Vi kan hjälpa din förening genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet.

Konsulentstöd: Ta hjälp av en idrottskonsulent

Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Värmland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter.

Ekonomiskt stöd till idrottsförening

RF-SISU Värmland ansvarar också för att fördela olika bidrag till distriktets föreningar. Medlen kan hjälpa din förening att förverkliga en idé och utvecklas i linje med idrottsrörelsens strategiarbete, så kallade Strategi 2025. Som förening kan ni bland annat ansöka om anläggningsstöd, inkluderingsmedel, statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Under rubriken Bidrag och stöd på vår hemsida kan du läsa mer om den personella och ekonomiska hjälp din förening kan få.