Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

Inkluderande idrott

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen i Värmland. Kontakta oss om du vill vara med och skapa en mer inkluderande värmländsk idrottsrörelse.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående. Det är en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar och målet om idrott hela livet. Det finns många vägar för föreningar och förbund att bidra till en mer öppen och inkluderande idrott.

RF-SISU Värmland har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta en kontakt med oss om ni vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott. Kontakta din idrottskonsulent

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

RF-SISU Värmland stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en inkluderande idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Kontakta din idrottskonsulent

Från RF-SISU kan du som förening även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering med fokus på etnicitet. Vi hjälper dig gärna att bolla idéer – läs mer om ansökningsförfarandet här.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om RF-SISU Värmlands arbete med Barn- och ungdomsidrott

Läs mer om mänskliga rättigheter och barnkonventionen på webbplatsen inkluderandeidrott.se.

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om RF-SISU Värmlands arbete med trygg idrott.